„Tradycyjne lalki wodne" - Nguyen Hoang Tuan - Thang Long Puppetry Theatre (Wietnam)

4. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy Materia Prima

Wietnamskie lalki wodne to oryginalna tradycja azjatycka sięgająca XI wieku. Barwne lalki będą animowane w wypełnionym wodą basenie, przy dźwiękach ludowej muzyki. Aktorzy pozostaną niewidoczni, a cały sekret poruszania lalkami ujawni się dopiero pod koniec przedstawienia. Fabuła unikalnej na skalę światową prezentacji będzie nawiązywać do wietnamskiego folkloru.

Zobaczymy zarówno scenki fantastyczne, historyczne, jak i rodzajowe. Przywita nas Teu (znaczenie jego imienia to „śmiech") – unikalna postać wesołka, będącego ucieleśnieniem typowych cech Wietnamczyków: optymizmu, poczucia humoru, inteligencji. Podziwiać będziemy tańce mitycznych zwierząt: Smoka, Feniksa, Lwa i Żółwia. Zobaczymy chłopca ujeżdżającego byka, dzieci kąpiące się w rzece, farmerów przy pracy, rybaków oraz wieśniaków łapiących żaby i wiele innych.

Na warstwę muzyczną przedstawienia tradycyjnych wietnamskich lalek wodnych składają się przede wszystkim dźwięki oryginalnych instrumentów perkusyjnych (różne rodzaje bębnów, dzwoneczki z bambusa, gongi, rogi, muszle), które budują rytmikę spektaklu. Pojawiają się także piosenki.

Uroda lalek występujących w tym teatrze jest niezwykła. Wszystkie są wykonane z dużą pieczołowitością. Mimo że powielają utrwalone setkami lat tradycji wzorce, noszą na sobie oryginalny rys twórcy. Lalki wykonywane są z drewna, a następnie lakierowane.

Thang Long Puppetry Theatre to teatr z 45-letnią tradycją. Artyści odwiedzili już 40 krajów na całym świecie, w tym: Japonię, Nową Zelandię, Czechy, Mongolię, Niemcy, Meksyk, Kubę, Francję.

Egzotyka z daleka – z bliska tylko w Krakowie. Intrygujące! PO RAZ PIERWSZY W POLSCE

Czas trwania: 50 minut
Reżyseria: Nguyen Hoang Tuan
Scenografia, projekt lalek: Chu Van Luong
Muzyka: tradycyjna muzyka wietnamska cheo
Występują: Tran Xuan Trung, Siu Y Ban, Le Chi Kien, Le Tuan Linh, Le Minh TuanNguyen, Hoang Bao Khanh, Nguyen Thi Thanh Huong, Ngo Thi Hien, Nguyen Phuong Nhi
Kierownik techniczny: Nguyen Huu Tuan
Tłumacz: Nguyen Thi Bich Ngoc

____

ENG.

Thang Long Puppetry Theatre "Traditional Water Puppet Show" (Vietnam)
Vietnamese water puppetry is a tradition that dates back as far as the 11th century. Colourful water puppets are going to be animated in a pool of waterwith a background folk music accompaniment. Puppeteers are hidden behind a screen, which is only revealed at the end of the performance. The plot of this unique presentation refers to Vietnamese folklore.
We are going to see both fantastic, historic and generic scenes. We will be welcomed by Teu – the name meaning "laughter" – a unique figure of a joker who is the embodiment of typical Vietnamese traits: optimism, good sense of humour, and intelligence. We are going to admire the dances of mythical beasts like Dragon, Fenix, Lion and Turtle. We are going to see a boy taming a bull, children bathing in a river, farmers at work, fishermen and villagers catching frogs, and many other characters.
The music background for the traditional Vietnamese water puppet show involves mostly original percussion instruments (all types of drums, bamboo bells and flutes, gongs, horns, sea shells) which structure the show's rhythm. There are also some songs.
The puppets are beautiful in themselves. All the puppets are made with utmost diligence, and though they replicate traditional patterns that are hundreds of years old, they are still marked with original traits of their creators. The puppets are made out of wood and then lacquered.
Thang Long Puppetry Theatre is a theatre with a 45-years long tradition. The artists have performed in over 40 countries all over the world including Japan, New Zealand, the Czech Republic, Mongolia, Germany, Mexico, Cuba, France.
Distant exotica brought near – in Krakow only. Intriguing! FOR THE FIRST TIME IN POLAND
Duration: 50 min
Stage direction: Nguyen Hoang Tuan
Set design, puppets design: Chu Van Luong
Music: traditional Vietnamese music cheo
Cast: Tran Xuan Trung, Siu Y Ban, Le Chi Kien, Le Tuan Linh, Le Minh TuanNguyen, Hoang Bao Khanh, Nguyen Thi Thanh Huong, Ngo Thi Hien, Nguyen Phuong Nhi
Technical director: Nguyen Huu Tuan
Interpreter: Nguyen Thi Bich Ngoc

(-)
Materiał organizatora
18 lutego 2017

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia

Ballady i romanse
Gabriel Gietzky
Cóż może być bardziej romantycznego, ...