Trudne emocje

Wernisaż wystawy malarstwa Łukasza Trzcińskiego - Teatr Nowy w Krakowie

W sobotę, 15 stycznia o g. 21 Teatr Nowy w Krakowie zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa Łukasza Trzcińskiego pt. "Treny"

Praca składa się z 10 części. Rozpisanie cyklu na "części" stwarza możliwość rozwijania tematu w skrajnie przeciwległych obszarach: od comploratio (opłakiwanie), luctus (żal), consolatio (pocieszenie) ku exhortatio (napomnienie). Praca nad cyklem jest próbą odnowienia refleksji moralnej. Zapisem gradacji emocji, porządkowaniem gmatwaniny nastrojów. Monologiem. Wypracowywaniem syntezy. Dramatyzm i liryzm. Behawioryzm i elegia. Rozważaniom towarzyszy zainteresowanie zagadnieniami realizmu-spirytualnego.

Treny / eksplikacja (fragment) - "Rozpamiętywanie. Lament. Dla tej trwałej esencji ludzkiego doświadczenia podejmuję plastyczną próbę poszukują malarskiej substancji. Temat mojej pracy plastycznej odnawia znane z tradycji stereotypy treściowe: Opłakiwanie, Złożenie do grobu, emocje związane z odejściem bliskich."

Łukasz Trzciński (ur. 1981) malarz,scenograf - ukończył studia na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w 2007r. w zakresie: scenografia w pracowni Prof. Andrzeja Kreutz-Majewskiego. W 2009r. dyplom w specjalności: malarstwo sztalugowe w Pracowni Prof. Jacka Waltosia (cykl obrazów pt. "Treny"). Uczestnik kilkunastu wystaw zbiorowych , m.in. Polska Ekspozycja Studencka- Praskie Quadriennale \'07 "The Birds" Scenofest oraz "Według Wyspiańskiego- Prof. Kreutz Majewski i jego studenci" w Małych Salach Muzeum Teatralnego Teatru Wielkiego Opery Narodowej w W-wie. Debiut teatralny: "Lisistrata" Aristophanes, Chalkanor Theatre Group, Dali/Nikosia,(Cypr), 2010. Współpracował przy ok. 25 produkcjach dla teatru, opery, filmu , TV.

(-)
Materiały Teatru
12 stycznia 2011

Książka tygodnia

Trening fizyczny aktora. Od działań indywidualnych do zespołu
Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT
Rodowicz Tomasz, Jabłońska Małgorzata, Toneva Elina

Trailer tygodnia