Trzecia edycja

otwarty konkurs na dramat współczesny "Metafory Rzeczywistości"

W imieniu Teatru Polskiego w Poznaniu, informuję o ogłoszeniu trzeciej edycji otwartego konkursu na dramat współczesny "Metafory Rzeczywistości".

Termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2010 r.

Jest to ogólnopolski projekt teatralny mający na celu połączenie oryginalnej twórczości dramaturgicznej z praktyczną realizacją teatralną. Jego specyfika polega na tym, że po zamknięciu naboru prac konkursowych, trzech wyróżnionych autorów zaproszonych zostanie do współpracy z reżyserami Teatru Polskiego w Poznaniu. Skutkiem ich działań stanie się wspólne dostosowanie tekstu do wymogów sceny. Dramaty wystawione we wrześniu w formie czytań scenicznych poddane zostaną ostatecznej ocenie jury, dziennikarzy i publiczności.

W konkursie przewidzieliśmy trzy nagrody pieniężne: nagrodę główna jury w wysokości 10.000 zł, nagroda dziennikarzy w wysokości 5.000 zł oraz nagrodę publiczności w wysokości 5.000 zł.

Teatr Polski w Poznaniu zakłada możliwość skierowania zakwalifikowanych do finału konkursu dramatów do pełnej produkcji scenicznej w sezonie artystycznym 2010/2011.

Zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o konkursie w środowisku osób zainteresowanych problematyką dramaturgii współczesnej.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej: http://www.metaforyrzeczywistosci.pl

Maria Maczuga
Materiały Konkursu
28 listopada 2009

Książka tygodnia

Tamara Łempicka. Sztuka i skandal
Wydawnictwo Marginesy
Laura Claridge

Trailer tygodnia

12. Festiwal Sztuk Alt...
Paweł Wrona
Odkrywanie świata sztuk alternatywnyc...