Trzecia edycja

Plebiscyt Publiczności 2010 - Teatr J. Słowackiego w Krakowie

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zaprasza do udziału w organizowanym - już po raz trzeci - Plebiscycie Publiczności.

Pod ocenę widzów poddane zostały spektakle – premiery w 2010 roku na Dużej Scenie  i na Scenie Miniatura tego teatru.

Najlepszych można wybrać w kilku kategoriach: spektakl, reżyseria, scenografia oraz najlepsza aktorka i najlepszy aktor.

Uczestnictwo w plebiscycie polega na wypełnieniu kart plebiscytowych, które w wersji papierowej są dostępne w Teatrze. Głosować można również w Internecie, gdzie została umieszczona lista i  regulamin plebiscytu (www.slowacki.krakow.pl)

Dla uczestników przewidziano atrakcyjne nagrody. Plebiscyt trwa do 6 marca 2011, wyniki zostaną ogłoszone 26 marca, w przededniu Międzynarodowego Dnia Teatru.

Regulamin

1. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie organizuje wśród widzów plebiscyt pod tytułem „Plebiscyt Publiczności 2010”.
2. Plebiscytem objętych jest 5 przedstawień, które w okresie styczeń-grudzień 2010 roku miały premiery na Dużej Scenie i na Scenie Miniatura Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
3. Plebiscyt uwzględnia pięć kategorii: najlepszy spektakl, najlepsza reżyseria, najlepsza scenografia, najlepsza aktorka i najlepszy aktor. Zwycięzcy w tych kategoriach zostaną wyłonieni ilością głosów przekazanych przez uczestników plebiscytu.
4. Uczestnikami plebiscytu są widzowie, którzy w terminie od 15 stycznia do 6 marca 2011 przekażą swoje głosy za pośrednictwem karty plebiscytowej lub Internetu.
5. Widzowie chcący uczestniczyć w plebiscycie mogą pobrać karty plebiscytowe w Teatrze im. Juliusza Słowackiego: w kasie Teatru, w Dziale Rezerwacji lub u bileterów podczas antraktów.
6. Karta plebiscytowa umieszczona zostanie w okresie trwania plebiscytu na stronie internetowej www.slowacki.krakow.pl
7. Każdy uczestnik plebiscytu ma prawo do oddania tylko jednej karty plebiscytowej w wersji papierowej lub elektronicznej (Internet).
8. Na karcie plebiscytowej należy wskazać znakiem „X” tytuł wybranego – najlepszego – spektaklu oraz nazwiska wybranych – najlepszych: reżysera i scenografa, aktorki oraz aktora. Należy podać również dane osoby głosującej (imię i nazwisko, dokładny adres korespondencyjny, ew. adres e-mail oraz numer
telefonu kontaktowego).
9. Przekazując głos drogą internetową www.slowacki.krakow.pl należy wypełnić znakiem „X” wybrane pola spośród wskazanych na karcie plebiscytowej. Należy również podać dane osoby głosującej (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego).
10. Wypełnioną kartę plebiscytową można przesłać pocztą na adres: Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, pl. Św. Ducha 1, 31-023 Kraków, z dopiskiem „Plebiscyt” lub wrzucić w Teatrze do jednej z urn plebiscytowych (są w foyer Dużej Sceny oraz Sceny Miniatura, w kasie i w Dziale Rezerwacji).
11. Mile widziane a nawet pożądane będą napisane przez uczestników na karcie plebiscytowej komentarze – uzasadnienia wyboru najlepszych.
12. Termin przekazania głosów upływa 6 marca 2011.
13. Czytelnie i kompletnie wypełnione karty plebiscytowe będą uznane jako głosy ważne w plebiscycie.
14. Wszystkie karty plebiscytowe, przekazane w wersji drukowanej lub elektronicznej, wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród przekazanych przez Wydawnictwo Znak i Wydawnictwo Literackie w Krakowie oraz Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
15. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone w przeddzień Międzynarodowego Dnia Teatru - 26 marca 2011 – na stronie internetowej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie oraz w specjalnym, dorocznym, wydaniu gazety Teatru pt. „Nasz Recenzent”.
16. Losowanie nagród wśród uczestników Plebiscytu odbędzie się 14 marca 2011, nagrodzeni zostaną powiadomieni o formie i terminie odbioru nagród.
17. Nagrody nieodebrane do końca marca 2011 zostaną przekazane pocztą na adres podany na kuponie lub w e-mailu.

(-)
Materiały Teatru
14 stycznia 2011

Książka tygodnia

Wybór opowiadań
Świat Książki w Warszawie
Edgar Allan Poe

Trailer tygodnia

Zielona granica
Agnieszka Holland
Po przeprowadzce na Podlasie psycholo...