Trzy muzyczne osobliwości

"An evening with Judy" - reż. Raimund Hoghe - Critoteka w Krakowie

Najnowsze solo Raimunda Hoghe kontynuuje serię portretów śpiewających kobiet. Spektakl opowiada o amerykańskiej piosenkarce i aktorce Judy Garland, której kariera rozpoczęła się już w dzieciństwie a skończyła jednak tragicznie – w wieku 47

Garland zmarła wskutek przedawkowania leków nasennych. W swoim solo Hoghe portretuje artystkę i jej twórczość na tle jej prywatnego życia i powojennej Ameryki oraz przełamuje stereotypowy obraz Judy Garland jako aktorki udowadniając, że była o wiele bardziej wszechstronną artystką, niż dotąd uważano: występowała nie tylko w kultowych musicalach, ale zachwycała także w filmowych rolach dramatycznych, jak choćby w Judgment at Nuremberg odsyłającym bezpośrednio do pierwszego solo Raimunda Hoghe, Meinwarts (1994), w którym pojawia się przedstawiona w filmie historia żydowskiego śpiewaka Josepha Schmidta zamordowanego przez nazistów w Szwajcarii.

Razem ze spektaklem 36 Avenue Georges Mandel, stanowiącym hołd dla Marii Callas, An Evening with Judy tworzy trylogię, której centrum stanowią trzy niezwykłe osobistości muzyczne.

(-)
Materiał Teatru
9 lutego 2015
Portrety
Raimund Hoghe

Książka tygodnia

Nice, cosie i duchy. Eseje o sztuce
Pewne Wydawnictwo
Michał Krawczyk

Trailer tygodnia

"Powrót" - reż. Michał...
Michał Zdunik
Bywa tak, że odwiedzamy dom rodzinny ...