Tworzenie płaszczyzny do konfrontacji

9. Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKA- NIE-LALKA

Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich odbywa się co dwa lata, począwszy od 2002 roku i zdążył się już wpisać na trwale w kalendarz imprez kulturalnych miasta Białegostoku.

Głównym celem wydarzenia jest tworzenie płaszczyzny do konfrontacji dokonań młodych artystów, ale też wykreowanie nowego nurtu spotkań skierowanego do młodych mieszkańców Białegostoku zainteresowanych teatrem – z najciekawszymi twórcami światowego teatru. Festiwal to również przestrzeń dyskusji o tradycji i najnowszych trendach artystycznych w sztuce teatralnej. Festiwal, z jednej strony, daje studentom możliwość prezentacji, a z drugiej wzbogaca mieszkańców Białegostoku proponując im możliwość obejrzenia ciekawych spektakli i poznania najciekawszych zjawisk we współczesnym teatrze.

Festiwal LALKANIELALKA to również niepowtarzalna sposobność nawiązania dialogu kulturalno-artystycznego pomiędzy młodymi artystami i mieszkańcami miasta. To sposobność do zawarcia nowych znajomości w świecie teatralnym, ale też pogłębienia i zacieśnienia istniejących już kontaktów z uczelniami i partnerami zagranicznymi. Na bazie tych kontaktów absolwenci szkół budują międzynarodowe koprodukcje teatralne, wnoszące nowe spojrzenie, nową jakość do teatru lalek.

Festiwal łączy w swym programie prezentacje spektakli (profesjonalnych i młodych artystów, dopiero rozpoczynających swoją zawodową drogę), spotkania z wybitnymi artystami i pedagogami (warsztaty, dyskusje), działalność wystawienniczą i muzyczną.

9. Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA to:


⦁ pokazy spektakli 11 szkół lalkarskich, które przyjadą do Białegostoku z Łotwy, Ukrainy, Rosji, Czech, Węgier, Niemiec, Słowacji i z Polski; będą to przedstawienia dyplomowe studentów kończących swoją edukację, ale też małe formy teatralne i zdarzenia performatywno-plastyczne;
⦁ pokazy offowe (w sumie ok 15 spektakli) – prezentacje prac warsztatowych obrazujących kolejne etapy kształcenia studentów w poszczególnych krajach;
⦁ warsztaty – dla młodych widzów, organizowane w 4 grupach tematycznych (GŁOS, PRZEDMIOT, CIAŁO, RĘKA) prowadzone przez wybitnych artystów w zakresie animacji lalek i aktorstwa;
⦁ prezentacje znakomitych zespołów profesjonalnych – w tym roku spodziewamy się ok 10 pokazów spektakli w wykonaniu artystów z Niemiec, Słowenii, Macedonii, Słowacji, Grecji, Izraela i Francji;
⦁ wystawy, koncerty, wydarzenia interdyscyplinarne.

9. edycja Festiwalu będzie również okazją do świętowania jubileuszu 65-lecia Białostockiego Teatru Lalek. Festiwal towarzyszy również Dniom Miasta Białegostoku.

Festiwal jest organizowany przez Akademię Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy oraz Białostocki Teatr Lalek.

(-)
Materiał organizatora
13 czerwca 2018

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia