Unijna dotacja na kolejny etap modernizacji

Teatr Wielki - Opera Narodowa

Poprawa funkcjonalności Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie będzie możliwa dzięki 16,5 mln zł dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Inwestycja jest projektem indywidualnym (kluczowym) w ramach działania 11.1 POIiŚ (Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym). Projekt dotyczy kolejnego etapu kompleksowej modernizacji instytucji kultury.

Zadanie obejmuje wykonanie prac, których celem jest nadanie nowych funkcjonalności istniejącemu obiektowi Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie i dostosowanie jego infrastruktury do pełnienia funkcji nowoczesnej sceny baletowej, zgodnie z oczekiwaniami zróżnicowanych grup odbiorców, przede wszystkim publiczności, jak również polskich i zagranicznych artystów.

Unijna dotacja na kolejny etap modernizacji Teatru Wielkiego – Opery NarodowejMinister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej Waldemar Dąbrowski podpisali umowę w sprawie unijnego dofinansowania dla tej placówki.

Zaplanowano m.in.: modernizację korytarzy, remont podłogi Sceny Głównej, podłogi i sufitów Widowni Głównej, ostatni etap remontu elewacji gmachu głównego (od ul. Wierzbowej) oraz  modernizację podłogi Małej Malarni i korytarzy do Dużej Malarni (montowni dekoracji).

Ponadto zaplanowano budowę wirtualnej instytucji kultury. Umożliwi ona dużo szerszą partycypację w kulturze - poprzez różnorodność stosowanych narzędzi i metod zwiększających zaangażowanie odbiorcy oraz zakresu i rozwoju informacji. Umożliwi to nie tylko udostępnianie w formie cyfrowej zasobów historycznych i artystycznych, ale wpłynie również na zasięg dotarcia z ofertą TWON.

Koszt całkowity projektu wynosi 23,88 mln zł, a kwota dofinansowania z EFRR- 16,53 mln zł. Zakończenie realizacji jest planowane na wrzesień 2013 r.

Ze środków POIiŚ XI Priorytetu: Kultura i dziedzictwo kulturowe na lata 2007 - 2013 podpisano dotychczas 61 umów. Łączna wartość projektów przekroczyła 3 mld 441 mln zł. Dofinansowano je kwotą prawie 2 mld zł.

Wykaz wszystkich inwestycji znajduje się na stronie: http://www.poiis.mkidn.gov.pl/

(-)
Materiały MKiDN
3 sierpnia 2012

Książka tygodnia

Życie niedokończone
Wydawnictwo Żywosłowie
Lech Raczak, Jacek Głomb

Trailer tygodnia