W 100. rocznicę urodzin

Rok Witolda Lutosławskiego 2013

Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego w 100. rocznicę urodzin swojego Patrona. Z okazji przypadającej w roku 2013 setnej rocznicy urodzin Witolda Lutosławskiego Towarzystwo jego imienia przygotowało serię wydarzeń, obejmujących koncerty festiwalu „Łańcuch" i towarzyszącego mu cyklu dla dzieci „Łańcuszek", kursy mistrzowskie, wernisaż wystawy, premiery wydawnictw książkowych oraz multimedialnych i wiele innych.

W dniach 24 stycznia – 9 lutego 2013 roku odbędzie się X Festiwal Witolda Lutosławskiego „Łańcuch". Festiwal zainauguruje koncert w wigilię 100. rocznicy urodzin Witolda Lutosławskiego, w którego programie znajdą się między innymi Muzyka żałobna i Paroles tissées. Koncert będzie także okazją do wręczenia okolicznościowego medalu, wydanego przez Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego z okazji jubileuszu. W programach koncertów festiwalowych obok dzieł Witolda Lutosławskiego zabrzmią m.in. utwory Krzysztofa Pendereckiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, a także stypendystów Lutosławskiego – Grażyny i Andrzeja Krzanowskich, Aleksandra Lasonia, Tadeusza Wieleckiego, Pawła Mykietyna i Tomasza Opałki. Istotnym wydarzeniem będzie również projekt Cello Concerto – Hésitant – Direct, przygotowywany przez Andrzeja Bauera ze współudziałem Cezarego Duchnowskiego, Emilii Sitarz, Bartłomieja Wąsika, Magdaleny Kordylasińskiej i Miłosza Pękali. Do występu podczas jubileuszowej edycji „Łańcucha" zaproszone zostały najwybitniejsze polskie zespoły orkiestrowe, m.in. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z Katowic, Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej im. Witolda Lutosławskiego, Polska Orkiestra Radiowa, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy „Aukso", Orkiestra Sinfonia Varsovia, Sinfonietta Cracovia, Chór Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, a dyrygować nimi będą Łukasz Borowicz, Robert Kabara, Jacek Kaspszyk, Wojciech Michniewski, Marek Moś, Krzysztof Penderecki, Pierre-André Valade. Wśród solistów usłyszymy m.in. Annę Radziejewską, Elżbietę Szmytkę, Marcela Beekmana i Garricka Ohlssona. Festiwalowi towarzyszą adresowany do najmłodszych słuchaczy cykl koncertów „Łańcuszek" oraz mistrzowskie kursy interpretacji dzieł Witolda Lutosławskiego przeznaczone dla studentów uczelni artystycznych z udziałem znakomitych pedagogów, wśród których znajdą się m.in. Jadwiga Rappé, Maja Nosowska i Andrzej Bauer. Festiwal jest wspólnym przedsięwzięciem Towarzystwa, uczestniczących w nim zespołów, gospodarzy sal oraz Programu II Polskiego Radia. Koncerty odbędą się na Zamku Królewskim, w Filharmonii Narodowej oraz w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego.

W dniu setnych urodzin kompozytora, 25 stycznia, swoją premierę będzie miał Spacerownik po Warszawie Lutosławskiego – elektroniczna publikacja w postaci aplikacji na telefony komórkowe, przygotowywana przez Towarzystwo we współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. Jej treścią jest bogaty zestaw historycznych i współczesnych zdjęć, a także informacji tekstowych autorstwa Danuty Gwizdalanki o najważniejszych miejscach w stolicy związanych z pobytem i twórczością kompozytora.
Dzień 100. urodzin Witolda Lutosławskiego będzie też ostatnim dniem przyjmowania przez Towarzystwo zgłoszeń na Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski. Przedmiotem konkursu jest utwór na orkiestrę symfoniczną o składzie właściwym dla ostatnich symfonii Witolda Lutosławskiego. Kompozycje oceniać będzie jury w składzie: Luca Francesconi, Kazimierz Kord, Magnus Lindberg, Steven Stucky, Paweł Szymański, Tadeusz Wielecki. Utwór wyróżniony pierwszą nagrodą (10 000 euro) zostanie wykonany podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień" we wrześniu 2013 roku.
Dnia 25 stycznia 2013 roku w Filharmonii Narodowej odbędzie się pierwsza prezentacja wystawy prezentującej postać i twórczość Witolda Lutosławskiego – przebieg jego drogi twórczej, procesu komponowania, inspiracje, ważniejsze fakty z jego życia, krąg osób najbliższych, zainteresowania pozamuzyczne. Wystawa pokazywana będzie także poza Warszawą, w tym w Krakowie i Szczecinie.
Wśród publikacji przygotowywanych przez Towarzystwo na Rok Witolda Lutosławskiego znalazła się również ta szczególnie oczekiwana: Przewodnik po muzyce Witolda Lutosławskiego. PostSłowie autorstwa Andrzeja Chłopeckiego – ostatnia, niedokończona książka znanego krytyka i muzykologa, powstała na zamówienie Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego. Kto śledził niegdysiejsze publikacje Andrzeja Chłopeckiego, nie będzie zaskoczony – krytyk nie zmienił poglądów, ale jego ocena stała się głębsza, bardziej stanowcza, bez wahania wskazująca pierwszoplanową rolę kompozytora dla zrozumienia najważniejszych dylematów muzyki XX wieku. Autor miał świadomość, że taka książka mogła powstać dopiero teraz, na podstawie wiedzy i doświadczenia kilkudziesięciu lat dociekań, jej treścią zaś nie jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o znaczenie muzyki Lutosławskiego, lecz tej odpowiedzi udzielenie.
W styczniu Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego zaprezentuje również ponad 300-stronicowy album Lutosławski. 1913-2013, przygotowany przez Elżbietę Markowską. Książka zawiera wybór wypowiedzi kompozytora, wspomnienia rodziny i przyjaciół oraz fotografie, przenoszące rzeczywisty obraz czasów i ludzi. Publikacja ta jest próbą dopełnienia portretu twórcy i człowieka. Zawiera efekt kwerendy w udostępnionych archiwach rodziny, przyjaciół i podstawowych zbiorach archiwów instytucjonalnych (np. Polskiego Radia).
Inicjatywy Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego, przygotowywane z okazji Roku Lutosławskiego, dopełnia odnowiona witryna internetowa, oferująca wiele materiałów o kompozytorze: kilka różniących się stopniem szczegółowości not biograficznych kompozytora, spis utworów z omówieniami, bogaty zestaw zdjęć, biogramy osób związanych z artystą, wypowiedzi kompozytora oraz eseje o jego muzyce, a także informacje o publikacjach, wydarzeniach i działaniach związanych z muzyką Witolda Lutosławskiego. Witryna będzie powiązana z internetowym informatorem o programie Roku Lutosławskiego przygotowanym przez Instytut Adama Mickiewicza oraz z witrynami partnerów Roku – Instytutu Audiowizualnego i Instytutu Muzyki i Tańca.

Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego powstało w 1999 roku jako naturalna kontynuacja zainicjowanych przez Józefa Patkowskiego spotkań grupy przyjaciół Witolda Lutosławskiego. Grono założycieli oprócz inicjatora stanowili Andrzej Bauer, Michał Bristiger, Andrzej Chłopecki, Julia Hartwig, Tadeusz Kaczyński, Ryszard Kapuściński, Kazimierz Kord, Ewa Krasińska, Zygmunt Krauze, Jan Krenz, Elżbieta Markowska, Grzegorz Michalski, Stanisław Olędzki, Ewa Pobłocka, Zbigniew Skowron, Anna Szaniawska, Jerzy Tchórzewski, Mieczysław Tomaszewski, Andrzej Wajda, Antoni Wit i Krystyna Zachwatowicz-Wajdowa. Pierwszym prezesem Towarzystwa został Jan Krenz, którego w 2003 roku zastąpił Zygmunt Krauze, a w 2006 – Jadwiga Rappé. W 2009 r. na prezesa Towarzystwa został wybrany Grzegorz Michalski, a obecny Zarząd tworzą ponadto: Elżbieta Markowska – wiceprezes, Kamila Stępień-Kutera – sekretarz, Marcin Krajewski – skarbnik oraz Katarzyna Naliwajek-Mazurek – członek zarządu. Dla realizacji swego głównego celu, którym jest opieka nad spuścizną Witolda Lutosławskiego oraz propagowanie Jego twórczości, Towarzystwo korzysta ze stałego wsparcia rodziny kompozytora – Gabrieli i Marcina Bogusławskich – a także opieki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, zarządu Miasta Stołecznego Warszawy oraz licznych prywatnych i instytucjonalnych sponsorów. Umożliwia to wydawanie książek i nut, organizowanie festiwali i serii koncertów edukacyjnych, wystaw, odczytów, warsztatów, inspirowanie prac naukowych, wspomaganie poczynań różnych ośrodków w kraju i za granicą, związanych z dziełem Witolda Lutosławskiego, wreszcie rekomendowanie młodych artystów do stypendium im. Witolda Lutosławskiego fundowanego przez spadkobierców kompozytora. Od początku 2006 roku Towarzystwo dysponuje zaadaptowanym do swoich potrzeb lokalem w Warszawie przy ul. Brackiej 23.

W roku 2013 wszystkie inicjatywy Towarzystwa związane są z przypadającym 25 stycznia jubileuszem 100-lecia urodzin Witolda Lutosławskiego.

 

Jarosław Kutera
Materiały Towarzystwa
4 stycznia 2013

Książka tygodnia

Mewa. Egzemplarz reżyserski Krystiana Lupy
Akademia Sztuk Teatralnych
Krystian Lupa

Trailer tygodnia