W ciągłym stanie wojny

"Jądro ciemności" - reż. Renata Jasińska - Teatr Arka we Wrocławiu

Teatr Arka jest teatrem szczególnym. Został powołany ponad dwadzieścia lat temu. Od 2002 roku główną ideą teatru stało się hasło przywracania społeczeństwu osób niepełnosprawnych poprzez różne działania artystyczne.

Idea ta realizuje się na co dzień w symbiozie osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych ,a ściślej polega na stworzeniu zawodowego teatru integracyjnego, w którym osoby niepełnosprawne są równoprawnymi członkami zespołu aktorskiego. Misją tego, co należy podkreślić, zawodowego teatru , obok przywracania społeczeństwu ludzi niepełnosprawnych jest także zwracanie uwagi na ciężki los takich osób, na ich częstą dyskryminację i wykluczenie.

Instytucja to na mapie kulturalnej szczególna, gdyż jest ona jedynym ośrodkiem tego typu w Polsce. Dyrektor Teatru Arka stara się realizować swoją misję dwutorowo. Za pomocą formy, w jakiej funkcjonuje jej teatr oraz za pomocą repertuaru. Przyczyną jej sukcesów na tym polu jest staranny dobór pozycji repertuarowych.

"Jądro ciemności"

Scenariusz inspirowany dziełem Josepha Conrada: Renata Jasińska i Jarosława Makus.

Spektakl zaprasza do refleksji nad mechanizmami dziejów. Historia świata dowodzi, że ludzkość jest w ciągłym stanie wojny. Zmienia się tylko kostium historyczny, zmieniają się formy. Skutkiem dążenia do dominacji jednych nad drugimi jest śmierć kultur i narodów. Osiągnięcia naukowe, technologiczne człowiek wykorzystuje do coraz bardziej wyrafinowanych metod inwigilacji, niszczenia, uśmiercania... Chwilowe zwycięstwo rodzi strach, a ten z kolei nienawiść. I koło historii wciąż toczy się tym samym torem. Czy możliwe jest zahamowanie tego procesu, czy możliwa jest zmiana toru?

Spektakl jest próbą znalezienia odpowiedzi. Znajdziemy w nim też echa poglądu filozoficznego i wiary, że Życie jest w ciągłym stanie przemiany, ziemski byt podlega różnym procesom Czasu, Materia zaś, poruszana przez Boską Energię, jest niezniszczalna. Wieczna Energia dąży do stworzenia formy doskonałej. Świat więc jest na drodze rozwoju, podąża ścieżką Dobra. Jednak Świat nie jest pojęciem abstrakcyjnym, oderwanym od ludzkich intencji i czynów. Co możemy zrobić, by dążył ku Dobru? Uwierzyć w czystą ziemię, mityczne królestwo Ducha i Mądrości? A może coś zmienić? Co zmienić? Gdzie? Do poszukiwania odpowiedzi na te pytania zachęcamy widzów.

Przedstawienie jest także przestrogą przed plagą totalitaryzmu, wojny i dyskryminacji dla których priorytetem jest cywilizacja nienawiści, okrucieństwa, strachu, zdrady, cierpienia i nietolerancji.

(-)
Materiał Teatru
10 czerwca 2017
Portrety
Renata Jasińska

Książka tygodnia

Janusz Warmiński i jego Teatr Ateneum
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie - Wydawnictwo
Aneta Kielak-Dudzik

Trailer tygodnia