W piątek rozpoczęcie festiwalu

Festiwal Trzech Kultur

Wystawy, multimedialne prezentacje, pokazy filmów dokumentalnych, koncert muzyki cerkiewnej, jarmark rękodzieła - to tylko niektóre z wydarzeń zaplanowanych podczas Festiwalu Trzech Kultur, który rozpocznie się w piątek.

- Festiwal przypomina wielokulturowe tradycje Włodawy, miasteczka, które przed wojną było typowym sztetlem, zamieszkałym przez ludność żydowską, prawosławną i katolicką, zgodnie żyjącą obok siebie - powiedział dyrektor organizującego festiwal Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego Mariusz Telepko.

Żydowskie tradycje przypomni wystawa "Mój mistrz, czyli rzecz o przedwojennych rabinach Włodawy", na której zaprezentowane zostaną fotografie i biogramy żydowskich mędrców z miasteczka. Jej otwarcie będzie połączone z promocją książki historyka Krzysztofa Skwirowskiego "Świat zapomniany - historia Żydów włodawskich 1918-1945".

Teatr NN z Lublina pokaże multimedialną prezentację "Żydzi Lubelscy", zaś Witold Dąbrowski z tego teatru wystąpi w monodramie "Zapomniane opowieści cadyków i rabinów". Dawne i nowe pieśni żydowskie w języku hebrajskim będzie śpiewał zespół Shalom. Z programem "Słowo i pieśni z Getta" wystąpią aktorzy Teatru Żydowskiego z Warszawy.

Na wystawie "Oblicza Madonny - wizerunek Matki Boskiej na Lubelszczyźnie" pokazane będą obrazy z kilkunastu miejsc kultu maryjnego, połączone z opisami okoliczności, w jakich trafiły one do tego regionu. Wystąpi zespół muzyki dawnej Liquescentes specjalizujący się w wykonywaniu chorału gregoriańskiego.

Dwa dokumentalne filmy w reżyserii Jerzego Kaliny przybliżą kulturą prawosławną. "Archimandryta" opowiada o ojcu Gabrielu, prawosławnym pustelniku z województwa podlaskiego oraz "Siewca" - poświęcony postaci Doroteusza Fionika, rolnika z Bielska Podlaskiego, propagatora materialnej i duchowej kultury podlaskich Białorusinów.

Otwarta będzie wystawa fotograficzna "Kolory Prawosławia. Polska", pokazująca prawosławne świątynie i obrzędy. Z koncertem muzyki cerkiewnej wystąpi chór "Wołyńskie dzwony" z Łucka na Ukrainie, zaś grupa Projekt Vołodia zaprezentuje pieśni Włodzimierza Wysockiego w nowych opracowaniach.

Przez trzy dni festiwalu trwał będzie jarmark z wyrobami rękodzieła ludowego. Koloryt przedwojennej ulicy przypomną gazeciarz, golibroda, fotograf z aparatem na miech, specjalista od ostrzenia noży i nożyczek.

Włodawa, 15-tysięczne obecnie miasteczko, leży przy polsko białoruskiej granicy. W tym roku obchodzi 480. rocznicę nadania praw miejskich. Przed wojną liczyło około 9 tys. mieszkańców, w większości Żydów. O wielokulturowej tradycji miasteczka przypominają dwie zabytkowe synagogi, kościół i klasztor katolicki oraz cerkiew prawosławna.

(-)
(PAP)
16 września 2014

Książka tygodnia

Pokusa przebaczenia
Oficyna Literacka Noir Sur Blanc
Donna Leon

Trailer tygodnia

700. Krakowski Salon P...
Anna Dymna
W najbliższą niedzielę 23 stycznia, j...