W Rzeszowie „Wschód sztuki"

2. Międzynarodowy Festiwal Trans/Misje - Wschód Sztuki w Rzeszowie

Teatr im. Wandy Siemaszkowej zaprosił 22-25 sierpnia artystów z Batumi, Odessy i Wilna oraz innych regionów Polski celem zaprezentowania spektakli, koncertów, wystaw, filmów, a także udziału w widowisku plenerowym.

Wszystkie wydarzenia odbędą się w Rzeszowie, w Teatrze „Maska", Wojewódzkim Domu Kultury, kinie „Zorza", Filharmonii Podkarpackiej, na dziedzińcu Zamku Lubomirskich i na specjalnie przygotowanej Scenie Dziedziniec Teatru im. Wandy Siemaszkowej.

Inspiracją zorganizowania kolejnej międzynarodowej imprezy o takim charakterze był sukces ubiegłorocznej, pierwszej edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuk TransMisje Rzeszów - Koszyce - Ostrawa - Debreczyn - Lwów - Troki. Ten Festiwal w tym roku odbędzie się w Koszycach, a w jego ramach 11 września będzie Dniem Polskim. Teatr im. Wandy Siemaszkowej zaprezentuje wówczas wraz z innymi instytucjami kultury różnorodny i bogaty program.

Niemałe zainteresowanie tym Festiwalem skłoniło jego pomysłodawcę, dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej Jana Nowarę do stworzenia w Rzeszowie nowego, nieco podobnego, skupiającego w jednym miejscu artystów kilku państw, dla których istotny jest kontekst pogranicza. Dyr. Nowara tym razem zaprosił do współpracy trzech dyrektorów teatrów o dużej renomie - z Batumi, Odessy i Wilna. Projekt poza wymiarem artystycznym ma wagę ideową ponieważ łączy w kulturalny czworobok Gruzję i Ukrainę z Polską i Litwą, przynależnymi do Unii Europejskiej.

Podczas TransMisji - Wschodu Sztuki w Rzeszowie, Państwowy Teatr Dramatyczny im. Ilii Czawczawadzego w Batumi przedstawi sztukę „Karol" Mrożka, Ukraiński Akademicki Muzyczno-Dramatyczny Teatr im. Wasyla S. Wasylki w Odessie spektakle „Ona go kochała", „Piękny rogacz" oraz „Samotny ludzki głos" na kanwie książki „Czarnobylska modlitwa" noblistki Swietłany Aleksijewicz, Rosyjski Teatr Dramatyczny w Wilnie „Kronikę przyszłości". Teatr im. Wandy Siemaszkowej zaprezentuje przedstawienie „Kiedy byłem małym chłopcem". A premierowo i plenerowo widowisko muzyczne „Chcemy więcej". Plenerowo będzie można też obejrzeć spektakl „Rabin Maharal i Golem - czyli prawda i śmierć" poznańskiej grupy „Asocjacja 2006".

Wśród wydarzeń towarzyszących znajdą się - recital pieśni żydowskich Małgorzaty Pruchnik-Chołki, koncerty gruzińskiego zespołu folklorystycznego Meskheti, Orkiestry Kameralnej Ukraińskiego Akademickiego Teatru Muzyczno-Dramatycznego im. Wasyla S. Wasylki w Odessie, Vitold Rek & the Spark Lem. Muzyczne sfery - dedykowany pamięci dziennikarza Polskiego Radia Rzeszów Rafała Potockiego oraz występ litewskiego artysty wykonującego muzykę jazz-folk Andreja Polevikova. Będą wystawy fotografii, akwafort i plakatu teatralnego. Również pokazy nagradzanego na festiwalach filmu Mirosława Słaboszpyckiego „Plemię" i znakomitego fabularyzowanego dokumentu „Łukasiewicz - nafciarz romantyk".

Andrzej Piątek
Dziennik Teatralny Rzeszów
20 sierpnia 2019

Książka tygodnia

Trening fizyczny aktora. Od działań indywidualnych do zespołu
Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT
Rodowicz Tomasz, Jabłońska Małgorzata, Toneva Elina

Trailer tygodnia