Warsztaty dla nauczycieli i animatorów kultury

Wrocławski Teatr Pantomimy

Wrocławski Teatr Pantomimy jesienią rozpoczyna nowy, bezpłatny projekt edukacyjny skierowany do animatorów kultury i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. "Wiem, kim był Henryk Tomaszewski".

Do udziału w projekcie zapraszamy przede wszystkim pedagogów i nauczycieli, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą w kołach teatralnych, organizują wyjścia do teatrów i innych instytucji kultury, prowadzą przedmioty związane ze sztuką i przedmioty humanistyczne oraz wszystkich tych, którzy mają świadomość roli i znaczenia edukacji kulturalnej.

Warsztaty mają na celu pokazanie technik pracy z ciałem i ruchem, podniesienie kompetencji komunikacyjnych oraz rozwój emocjonalności, wyobraźni, pamięci ruchowej wśród uczniów.

Warsztaty, które poprzedzą premierę przedstawienia na podstawie "Małej Syrenki" poprowadzą Konrad Dworakowski - reżyser spektaklu i Zbigniew Szymczyk - dyrektor WTP, a odbędą się od września do listopada 2015. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 sierpnia.

***

"Wiem, kim był Henryk Tomaszewski"

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w nowym programie edukacyjnym Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Jeżeli prowadzisz w szkole kółko teatralne, wychodzisz ze swoją klasą do teatru, masz świadomość znaczenia edukacji artystycznej i teatralnej w rozwoju i kształtowaniu swoich uczniów, zapraszamy Ciebie na sesje warsztatowe przygotowane specjalnie po to, aby podnieść Twoje kompetencje i dać Ci nowe narzędzia pracy z dziećmi i młodzieżą w technice pantomimy.

Cykl szkoleniowy obejmuje:

- 6 spotkań warsztatowych (po dwie godziny każde) prowadzonych przez dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy - Zbigniewa Szymczyka oraz Konrada Dworakowskiego - dyrektora Teatru Lalek i Aktora Pinokio w Łodzi

- premierę pedagogiczną przedstawienia w reżyserii Konrada Dworakowskiego we Wrocławskim Teatrze Pantomimy (na podstawie "Małej Syrenki" H. Ch. Andersena) wraz z dyskusją prowadzoną przez Alicję Morawską-Rubczak

- premierę "Zeszytów metodycznych" autorstwa Alicji Morawskiej-Rubczak do przedstawienia w reżyserii Konrada Dworakowskiego, w których znajdą Państwo przykładowe ćwiczenia, zabawy i gry do wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Pantomima to pozornie tylko sztuka trudna w odbiorze, obwarowana licznymi mitami i stereotypami. W trakcie warsztatów pokażemy Państwu, że nic bardziej mylnego! Wypowiedź pozawerbalna to podstawowy rodzaj komunikatu z otoczeniem. A świadomie prowadzona edukacja teatralna i umiejętność korzystania z technik pracy z ciałem i ruchem, pozwalają na integrację grupy, podniesienie kompetencji komunikacyjnych, rozwój emocjonalności i pamięci ruchowej, kształtowanie wyobraźni, przezwyciężanie nieśmiałości.

W ramach programu odbędą się zajęcia dla dwóch grup. W każdej z grup przewidujemy do 20 miejsc dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zajęcia odbywały się będą w poniedziałkowe popołudnia w okresie wrzesień - listopad 2015.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Na zajęciach warsztatowych obowiązuje wygodny strój sportowy i obuwie zmienne.

Kartę zgłoszeniową mogą Państwo pobrać ze strony Wrocławskiego Teatru Pantomimy (patrz link poniżej). Uzupełniony formularz należy wysłać na adres: pio.soroka@gmail.com do dnia 28 sierpnia 2015.

Projekt "Wiem, kim był Henryk Tomaszewski" jest częścią obchodów jubileuszu 60-lecia Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego i został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2015.

(-)
Materiał Teatru
14 sierpnia 2015

Książka tygodnia

Zero zahamowań
Wydawnictwo: Agora
Michał Rusinek

Trailer tygodnia

8. Festiwal Teatru Ukr...
Nadiia Moroz-Olshanska
Sztuka jest niezbędną częścią życia...