Warsztaty dramatopisarskie

CDN - Centrum Dramatu Najnowszego w Tatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zaprasza na unikalne warsztaty dramatopisarskie dla osób, które już piszą, ale chcą rozwijać i doskonalić swoje umiejętności.

Koordynatorami i głównymi prowadzącymi warsztatów są Kierownicy Literaccy Teatru - Mateusz Pakuła i Jakub Roszkowski, ponadto współprowadzić je będą wybitni prozaicy, poeci, scenarzyści filmowi i komiksowi (tacy jak Justyna Bargielska, Jacek Dukaj, Tomasz Wasilewski, KaeReL).

Chcielibyśmy, aby uczestnicy warsztatów rozwijali swoją wyobraźnię i warsztat pisarski nie tylko poprzez styczność z dramatem, ale z literaturą w ogóle - z prozą, poezją, scenariuszem filmowym i komiksem. Zależy nam na tym, by zaproszeni twórcy ośmielali literacką wyobraźnię uczestników, poszerzali ich perspektywy patrzenia, proponowali nowe formy, wprowadzali jak najszerszą obudowę kontekstową.
Warsztaty będą się odbywać w systemie weekendowym - jeden weekend w miesiącu.

Start: 21-22 stycznia 2017, finał - w maju. Przewidziane są noclegi dla osób spoza Krakowa.

Do grupy sześciorga już zaproszonych przez nas uczestników chcielibyśmy dołączyć dodatkowe osoby, wybrane spośród tych, którzy do 15 grudnia przyślą swoje zgłoszenie na adres: pakula@slowacki.krakow.pl lub roszkowski@slowacki.krakow.pl Zgłoszenie powinno zawierać notkę biograficzną oraz próbkę tekstu autorskiego (do pięciu stron) w formacie doc. lub pdf.

Zapraszamy: Mateusz Pakuła, Jakub Roszkowski

(-)
Materiał Teatru
18 listopada 2016

Książka tygodnia

Teatr bliskiego kontaktu
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Katarzyna Kalinowska, Katarzyna Kułakowska, Emilia Zimnica-Kuzioła, Ewelina Wejbert-Wąsiewicz

Trailer tygodnia