Warsztaty dramatopisarskie z Krakowem w tle

„Tekstowo Nowe. Warsztaty dramatopisarskie z Krakowem w tle”

„Tekstowo Nowe. Warsztaty dramatopisarskie z Krakowem w tle” to propozycja skierowana do wszystkich osób piszących zainteresowanych teatrem oraz kulturą, historią i współczesnym życiem Krakowa.

Podczas 7 spotkań odbywających się co dwa tygodnie uczestnicy warsztatów, dzięki praktycznym ćwiczeniom pisania, lekturze (fragmentów) wybranych sztuk i starannie wyselekcjonowanej teorii pozyskają i udoskonalą posiadane umiejętności w zakresie:

konstruowania fabuły i akcji dramatycznej

budowania sytuacji dramatycznej

tworzenia postaci i różnorodnych form ich wypowiedzi

kreowania przestrzeni i czasu świata przedstawionego oraz teatralnego „tu i teraz"

pisania didaskaliów

nawiązywania relacji z czytelnikiem/widzem na poziomie tekstu

Różnorodna paleta form pisania dla sceny, poznawana w teorii i praktyce, posłuży za punkt wyjścia do twórczych poszukiwań. Ich efektem będzie napisanie własnego tekstu dla teatru o tematyce związanej z Krakowem pod okiemAgaty Dąbek - dramatolożki, dramaturżki, pedagożki posiadającej duże doświadczenie metodyczne w zakresie praktycznego doskonalenia warsztatu pisarskiego.

___

Terminy spotkań:

12 września 10.00-13.15

26 września 10.00-13.15

10 października 10.00-13.15

24 października 10.00-13.15

7 listopada 10.00-13.15

21 listopada 10.00-13.15

5 grudnia 10.00-13.15

Miejsce spotkań: Teatr Odwrócony, ul. Sławkowska 14, Kraków

Uwaga: jeśli zaistnieje taka konieczność, zajęcia będą prowadzone w trybie online po uprzedniej konsultacji z uczestnikami i uczestniczkami kursu

Prowadzenie: Agata Dąbek

Liczba uczestników: 6-8 osób

Wiek uczestników: 18+

Cena: 600 zł

Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 września 2020 r.

Zgłoszenie zawierające próbkę tekstu własnego autorstwa: tekstu dla teatru (preferowane), prozy, poezji etc. o objętości maks. kilkunastu stron) oraz dane kontaktowe uczestnika należy przesłać na adres: warsztaty.dramatopisarskie.krk@gmail.com z dopiskiem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Sztuka Teatru (KRS:000431140), w celu dokonania zgłoszenia na warsztaty „Tekstowo nowe. Warsztaty dramatopisarskie z Krakowem w tle". Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu: imię i nazwisko, nr telefonu,adres e-mail.

(Mile widziane będzie dołączenie informacji o sobie wraz z propozycją tematu związanego z Krakowem)

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na warsztaty opłatę za udział w warsztatach należy wnieść do dnia 7 września na konto Fundacji Sztuka Teatru (KRS:000431140) nr konta 78 8811 0006 0000 0049 8197 0001 podając w tytule: "Tekstowo Nowe" oraz imię i nazwisko uczestnika. Istnieje możliwość uiszczenia opłaty w dwóch ratach w wysokości 300 zł do dnia 7 września oraz 7 października.

___

Agata Dąbek – dramatolożka, dramaturżka, pedagożka posiadająca duże doświadczenie metodyczne w zakresie przekazywania wiedzy o warsztacie dramaturgicznym (nabyte m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim) oraz jego praktycznego doskonalenia. Obecnie Kierowniczka Dramaturgów w Narodowym Starym Teatrze. W latach 2014-2015 Kierowniczka Literacka Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie. W Łaźni z zaproszonymi dramatopisarzami zrealizowała m.in. kompleksowe warsztaty dramatopisarskie Nowa Huta - moja miłość (2015), podczas których sięgnęła po formułę warsztatowej pracy kolektywnej, następnie rozwijaną w Starym Teatrze w projekcie warsztatowym dla nauczycieli Dramat w działaniu (2017/2018) realizowanym we współpracy z aktorami i trenerami dramy. W Starym Teatrze prowadziła też cykl warsztatów dramatopisarskich Wypowiedz się! towarzyszący spektaklom repertuarowym. Ostatni jej projekt zrealizowany przy Placu Szczepańskim to warsztaty dramatopisarskie dla kobiet Nasz głos zainicjowane w sezonie 2018/2019 z okazji stulecia przyznania kobietom praw wyborczych w Polsce. Na gruncie zawodowym łączy kompetencje badacza, teoretyka dramatu, warsztatowca i dramaturga. Publikuje teksty o współczesnej dramaturgii polskiej i zagranicznej w monografiach zbiorowych i prasie branżowej oraz rozmowy z dramatopisarzami i dramatopisarkami o warsztacie pisania na łamach cyfrowej Encyklopedii Teatru Polskiego Instytutu Teatralnego. Autorka książki Polski Faust. Wątki faustyczne w polskiej dramaturgii XX wieku (Księgarnia Akademicka 2007), współredaktorka monografii zbiorowych Publiczność (z)wymyślana. Relacje widz-scena we współczesnej praktyce dramatopisarskiej i inscenizacyjnej (Księgarnia Akademicka 2009) oraz Rzemiosło teatru. Etos – profesje – materia (Teatr Łaźnia Nowa 2015). W Starym Teatrze wraz z Darią Będkowską wydała publikację cyfrową Nasz głos. Antologia tekstów dla teatru powstałych w ramach warsztatów dramatopisarskich z okazji 100-lecia przyznania kobietom praw wyborczych w Polsce (Stary Teatr 2019). Obecnie opracowuje do druku antologię Teksty dla (Starego) Teatru Pawła Demirskiego, wraz z materiałami dokumentacyjnymi i krytycznymi.

(-)
Materiał nadesłany
19 sierpnia 2020

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...