Warsztaty dramaturgiczne

29. Festiwal Szkół Teatralnych

Prezentacje unikatowych Warsztatów w procesie rozwoju, których ideą jest organiczna praca w partnerskich grupach autorów-reżyserów i studentów II roku wydziału aktorskiego PWSFTViT

Po raz kolejny Festiwalowi Szkół Teatralnych towarzyszyć będą Warsztaty "Dramat w Procesie Rozwoju" współorganizowane przez Agencję Dramatu i Teatru (ADiT). Ideą warsztatów jest koncentracja na samym procesie twórczej i partnerskiej pracy nad tekstem.

Ukonstytuowane w sposób organiczny grupy robocze (autor + reżyser + aktorzy) po kilku dniach prób prezentują publiczności rezultaty zamkniętej, studyjnej pracy w postaci próby czytanej jako etapu w procesie twórczym.

Celem warsztatów jest włączenie autora, na zasadach partnerskich, w proces realizacji spektaklu lub filmu (obecność autora na pierwszych próbach), rozwijanie w młodych twórcach teatralnych i filmowych postaw szacunku dla praw autorskich w podejściu do tekstu współczesnego, przyzwyczajenie do komunikacji z autorem na temat zmian w tekście, uczenie się wzajemnego zaufania, które w czasach wszechogarniającej konkurencji ma znaczenie priorytetowe.

Grupy reżysersko -autorskie:
 
1. Grzegorz Dębowski z PWSFTViT w Łodzi – Motyle były wcześniej/Bożena Intrator&Paweł Jurek
2. Karolina Kirsz z AT w Warszawie –  Cnoty zachodzniej cywilizacji/Artur Grabowski
3. Katarzyna Dąbkowska z UŚ w Katowicach – Dom matki Jarosława Jakubowskiego
4. Lucyna Sosnowska z UJ w Krakowie – Pralnia/Rafał Matusz i  Czekaj/Iwona Kusiak

Zapraszamy w imieniu Bronka Wrocławskiego i Zofii Uzelac, dziekanów Wydz. Aktorskiego PWSFTViT  oraz wszystkich uczestników.

Elżbieta Manthey
Materiały Wydawnictwa
4 maja 2011

Książka tygodnia

Alef
Państwowy Instytut Wydawniczy
Jorge Luis Borges

Trailer tygodnia