Warsztaty integracyjne

"Szwalnia Kultury" - Teatr Szwalnia w Łodzi

W ramach kolejnej Szwalni Kultury zespół Teatru Szwalnia zaprasza młodzież w wieku licealnym do udziału w interdyscyplinarnych warsztatach.

Warsztaty integracyjne we współpracy z z młodzieżą z niepełnosprawnością ruchową będą się odbywać od kwietnia do grudnia 2014 roku, a zakończone zostaną pokazem pracy warsztatowej. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o integrację z młodzieżą.

Poprzez zajęcia teatralne, ale także dzięki działaniom pozwalającym lepiej poznać materię teatru - prace z jego tworzywami, szukanie i tworzenie własnych materiałów audiowizualnych (tekstów, fotografii, nagrań audio i wideo) - stworzymy atmosferę kolektywnej, twórczej pracy.

Warsztat ma na celu przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze, przyjęcia krytycznej perspektywy odbiorczej, rozbudowie wrażliwości oraz zwiększenie świadomości twórczej.

Osią działań artystycznych warsztatu będzie zbieranie historii. Poszukiwać ich będziemy w Archiwum Państwowym, ale także wśród wspomnień mieszkańców miasta.

Warsztaty poprowadzą: Ewa Łukasiewicz, Marcin Brzozowski, Wacław Mikłaszewski, Katarzyna Skręt Patrycja Terciak.

25 kwietnia/ godz. 18.00/ Integracyjny warsztat teatralny dla młodzieży licealnej w ramach projektu Szwalnia Kultury/ wstęp wolny

CKN Teatr Szwalnia
ul. Andrzeja Struga 90

(-)
Materiał Teatru
19 kwietnia 2014

Książka tygodnia

Jak przejąć kontrolę nad światem nie wychodząc z domu
Wydawnictwo Literackie
Dorota Masłowska

Trailer tygodnia

Encyklopedia Teatru Po...
Janusz Legoń