Ważą się losy 49. Famy

Festiwal (na chwilę obecną) bez ministerialnego wsparcia

Finansowanie 49. Famy w Świnoujściu stoi pod znakiem zapytania. Festiwal nie otrzymał wsparcia z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które dotychczas było jego filarem. Chodzi łącznie o ponad 420 tysięcy złotych.

Akademickie Biuro Kultury i Sztuki Alma Art, które jest organizatorem imprezy, złożyło wnioski w ramach trzech programów: Muzyka (180 tys.), Edukacja kulturalna (186 tys.) i Promocja czytelnictwa (55 tys.). Niestety żaden z nich nie został rozpatrzony pozytywnie. Obecnie w toku są odwołania od tych decyzji. Ich wyniki powinny być znane w połowie kwietnia.

Organizatorzy Famy czekają też na efekty naboru w konkursie Interwencje (Narodowe Centrum Kultury). Maksymalne możliwe finansowanie to 150 tys. Rozstrzygnięcie powinno być znane najpóźniej do końca czerwca. Kolejną szansą sfinansowania Famy jest Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (Narodowy Instytut Wolności). Tutaj wniosek dotacyjny opiewa na 150 tys., a ogłoszenie wyników naboru jest planowane na pierwszy kwartał 2019 roku.

Na tę chwilę jedynym pewnym źródłem finansowania Famy jest wsparcie Miasta Świnoujście. W grę wchodzi 200 tys.

Budżet dotychczasowych edycji Famy był skomplikowana układanką, składająca się ze środków MKiDN, FIO, środków samorządowych (Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Świnoujścia) oraz uczelni i sponsorów.

Brak któregokolwiek z elementów powoduje duży uszczerbek w programie i metodach działania Famy oraz grozi utratą jej tożsamości programowej, która wyznacza jej unikatowy charakter na tle innych inicjatyw adresowanych do debiutujących artystów.

Festiwal co roku gromadzi w Świnoujściu najzdolniejszych młodych twórców, którzy przez dwa wakacyjne tygodnie szlifują swój artystyczny warsztat. Jest największym w Polsce przedsięwzięciem, które łączy w sobie interdyscyplinarną formułę z aspektem edukacyjnym i integracją młodej sceny w Polsce. Fama to przynajmniej kilkadziesiąt wydarzeń, m.in. spektakli teatralnych, spotkań literackich, wystaw oraz koncertów.

Historię Famy tworzą takie osoby i grupy, jak: Magda Umer, Marek Grechuta, Jacek Kaczmarski, Agnieszka Duczmal, Grzegorz Ciechowski, Mariusz Lubomski, Renata Przemyk, Maciej Stuhr, zespół Raz Dwa Trzy, Teatr Ósmego Dnia, Salon Niezależnych, Kabaret Potem a w ostatnich latach – Mela Koteluk, Ralph Kamiński, Piotr Rogucki i Coma, Laboratorium Pieśni, Przybył, Swiernalis, Teatr Improwizowany Klancyk oraz Sekcja Muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn.

Festiwal odbywa się od 1965 roku w cyklu corocznym w Świnoujściu. Jedyną przerwę w swojej historii zanotował na przełomie lat 70. i 80. - to z powodu braku zgody władz państwa.

Planowany termin 49. Famy to 12-25 sierpnia 2019 roku. Obecnie trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji tego studenckiego – i nie tylko – święta o uznanej renomie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.fama.org.pl.

Wojciech Zagaj
Materiał organizatora
25 marca 2019

Książka tygodnia

Białość
Wydawnictwo ArtRage
Jon Fosse

Trailer tygodnia