"Wdowy z Vrindavan" na Festiwalu Teatru Dokumentalnego

Teatr Powszechny w Warszawie

Dzięki wizycie dramaturga Magdy Fertacz i reżysera Łukasza Chotkowskiego w Indiach powstał tekst sztuki, w którym poruszony zostanie jeden z najtrudniejszych problemów współczesnych Indii: sytuacja społeczna wdów.

Sztuka, zatytułowana "Wdowy z Vrindavan", zanim trafi na deski teatrów w formie skończonego spektaklu, zostanie zaprezentowana 5 września na Festiwalu Teatru Dokumentalnego Non Fiction w Sopocie i 16 września w warszawskim Teatrze Powszechnym. Na 2016 rok planowana jest indyjska i polska premiera spektaklu. Jego indyjska wersja zostanie przygotowana we współpracy z Teatrem Group Kasba Arghya z Kalkuty.

Miasto Vrindavan jest miejscem kultu, w którym dzieciństwo miał spędzić Kryszna. Nazywane jest również "miastem wdów", gdyż pielgrzymują do niego i zamieszkują je pochodzące z całych Indii kobiety, które utraciły mężów, a tym samym zostały pozbawione środków do życia. Odrzucone przez społeczeństwo i rodzinny, nie mają prawa do zasiłków, korzystają tylko z niewielkiej, doraźnej pomocy władz. Spektakl "Wdowy z Vrindavan" ma być fuzją dwóch wrażliwości: polskiej i indyjskiej, i przedstawić sytuację hinduskiej żony po śmierci męża. Materiały dokumentalne zostały zebrane podczas rozmów i warsztatów z wdowami przeprowadzonymi przez Magdę Fertacz i Łukasza Chotkowskiego w aszramie pozarządowej organizacji "Maitri", która jest partnerem projektu. Materiały zostały zebrane dzięki wsparciu i pomocy Culture.pl.

Łukasz Chotkowski i Magda Fertacz o projekcie:

"Wielokrotnie odwiedzaliśmy Indie i znamy specyfikę tego kraju. Spektakl, nad którym pracujemy, będzie oparty na wywiadach z wdowami z Vrindavan i tekstach napisanych przez nie podczas warsztatów, które przeprowadziliśmy w aszramie pozarządowej organizacji Maitri, sprawującej opiekę nad kobietami. Chcemy pokazać indywidualne historie wdów i ich codzienność. Chcemy osoby niewidzialne uczynić widzialnymi. Chcemy, by kobiety mówiły własnym głosem. Głosem, którego nie chce się słuchać".

12 września w Wysokich Obcasach, dodatku do Gazety Wyborczej, ukaże się reportaż Mike'a Urbaniaka, który dokumentował życie wdów oraz pracę nad projektem.

Organizator: Culture.pl

Partnerzy: Teatr Group Kasba Arghya z Kalkuty, Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie

(-)
www.culture.pl
2 września 2015

Książka tygodnia

Trailer tygodnia