Werdykt jury

9. Festiwal Teatrów Moraw i Śląska w Czeskim Cieszynie

Werdykt jury 9. Festiwalu Teatrów Moraw i Śląska, który odbył się w Teatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie w dniach 3.-7.11.2009

Jury w składzie Marie Boková, Jana Machalická, Jan Hyvnar, Kazimierz Kaszper, Jiří P. Kříž i Emil Orzechowski oraz honorovy przewodniczący Vít Slováček, burmistrz miasta Czeski Cieszyn, po obejrzeniu jedenastu spektakli, z których siedem zgodnie z nazwą i ideą Festiwalu było konkursowymi, przyznaje nagrody:

Józefowi Z. Czerneckiemu, reżyserowi przedstawienia lalkowego Na jagody, za profesjonalizację zespołu Bajki, oraz Wandzie Michałek za poetyckie prowadzenie  lalki Janka.
Sponsorem nagrody jest miesięcznik Zwrot.

Kateřinie Krejčí za dowcip, lekkość i temperament w roli Frozyny w inscenizacji ostrawskiego teatru im. Petra Bezruča Skąpiec w reżyserii Zdeňka Duška.
Sponsorem nagrody jest STEELTEC CZ, sp. z o.o.

Mariuszowi Osmelakowi za wykreowanie przekonującej postaci Ojca w spektaklu Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego Zaklinacz deszczu w reżyserii Karola Suszki.

Małgorzacie Pikus za autentyczną kreację w roli Lizy w wyżej wymienionym spektaklu.
Sponsorami nagrody są państwo Pščolkowie.

Ponadto jury nagradza spektakl ostrawskiego Teatru Lalek Piękna i bestia w reżyserii Miroslava Dušy za poszerzenie możliwości gatunków dla dzieci.
Sponsorem jest SILESNET sp. z o.o.

Główną nagrodę jury przyznaje Scenie Kameralnej Arena z Ostrawy za inscenizację Tomáša Vůjtka Brenpartije v reżyserii Janusza Klimszy. Jury docenia dramaturgiczną odkrywczość oraz nowoczesne ujęcie tematu czerpiącego z tożsamości regionalnej.
Sponsorem jest FINCLUB PLUS, SA.

Jury docenia również troskę o publiczność w Teatrze Cieszyńskim, szczególnie o młodych widzów. Zarazem docenia odnowienie współpracy z Ośrodkiem Kultury Strzelnica.

Studenckie jury przyznaje nagrodę Norbertowi Lichemu za rolę Skąpca w spektaklu pod tym samym tytułem ostawskiego teatru im. Petra Bezruča.

Dyrektor Teatru Cieszyńskiego przyznaje Maciejowi Cymorkowi nagrodę dla młodego aktora.

W Czeskim Cieszynie, dnia 7.11.2009

Joanna Wania
Materiały Festiwalu
13 listopada 2009

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...