Werdykt jury

13. Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski w Radomiu

Jury XIII Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego – Radom 2018 w składzie: Bożena Sawicka, Jacek Cieślak, Łukasz Drewniak, Jacek Wakar – przewodniczący oraz Anna Kulpa – sekretarz po obejrzeniu w dniach 20-27 października 2018 r. jedenastu spektakli konkursowych, na posiedzeniu końcowym w dniu 27 października 2018 r., postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:


GRAND PRIX – Nagrodę Prezydenta Miasta Radomia w formie rzeźby dłuta prof. Krzysztofa Nitscha Andrzejowi Sewerynowi za kreację, która sama w sobie jest Gombrowiczowskim spektaklem, w „Deprawatorze" Macieja Wojtyszki w reżyserii Autora z Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

Nagrodę w wysokości 3000 zł Grzegorzowi Jaremce za reżyserię spektaklu „Iwona, księżniczka Burgunda" w wykonaniu Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Nagrodę za rolę kobiecą w wysokości 3000 zł Rozalii Mierzickiej (Królowa Małgorzata) w „Iwonie, księżniczce Burgunda" w reżyserii Grzegorza Jaremki z Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Trzy równorzędne nagrody za role męskie w wysokości 3000 zł każda: Arturowi Barcisiowi (Poseł), Przemysławowi Bluszczowi (Gombrowicz) i Krzysztofowi Draczowi (Gonzalo) w spektaklu „Trans-Atlantyk" w reżyserii Artura Tyszkiewicza z Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie

Nagrodę zespołową w łącznej wysokości 4000 zł: Agnieszce Grębosz, Natalii Samojlik, Karolinie Węgrzyńskiej, Przemysławowi Boskowi, Adamowi Majewskiemu, Mateuszowi Michnikowskiemu, Mateuszowi Paluchowi, Michałowi Węgrzyńskiemu - aktorom spektaklu „Ferdydurke" w reżyserii Aliny Moś-Kerger z Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Trzy równorzędne wyróżnienia aktorskie w wysokości 1000 zł każde: Annie Gorajskiej za role Myzdrala, Zuty i Hurleckiej oraz Annie Steli za rolę Zosi w spektaklu „Ferdydurke" w reżyserii Magdaleny Miklasz z Teatru Dramatycznego i Teatru Malabar Hotel w Warszawie oraz Paulinie Walendziak za rolę Księżnej Himalaj w spektaklu „Operetka" ze Szkoły Filmowej w Łodzi.

Radom, 27 października 2018 r.

(-)
Materiał organizatora
27 października 2018

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia