Werdykty zespołów jurorskich

27. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „Spotkania"

PROTOKÓŁ z posiedzenia JURY PROFESJONALNEGO

Jury profesjonalne w składzie:

Anita Nowak
Tomasz Mościcki
Zbigniew Krzywański

obejrzało 7 spektakli konkursowych Festiwalu:
- Dziewczynka z herbacianych pól Teatru Kameralnego w Bydgoszczy
- Planeta Einsteina Teatru Animacji
- Ryba Biba Teatru Fraktal
- Rutka Teatru Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi
- Pasja Teatru Lalki i Aktora w Łomży
- Hamlet on the road Teatru Radost z Czech (Brno)
- Wielka Fabryka Słów Teatru Staré Divadlo Karola Spišaka w Nitrze (Słowacja)

Jury pragnie wyrazić ogromne uznanie Teatrowi ,,Baj Pomorski" za trud wznowienia i organizacji Festiwalu w tak trudnych czasach i wniesienia w nie jaśniejszej barwy. Festiwal jest jednym ze świadectw obecności Torunia w życiu kulturalnym naszego kraju. Ten festiwal pokazuje też, że nawet w najtrudniejszych czasach teatr wciąż pozostaje dobrem pierwszej potrzeby.

Jury przyznało następujące nagrody honorowe :

- Nagroda za najlepszą scenografię
Marika Wojciechowska za scenografię do spektaklu Rutka w reżyserii Karoliny Maciejaszek z Teatru Lalek im. Henryka Ryla w Łodzi
- Nagroda za najlepszą muzykę
Dawid Martin za muzykę do spektaklu Dziewczynka z herbacianych pól w reżyserii Arkadiusza Klucznika z Teatru Kameralnego w Bydgoszczy

- Nagroda za najlepszą rolę kobiecą
Katarzyna Pałka za rolę Rutki w spektaklu pod tym samym tytułem w reżyserii Karoliny Maciejaszek z Teatru Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi

- Nagroda za najlepszą rolę męską

Tomasz Rynkowski za rolę Judasza w spektaklu Pasja w reżyserii Wiesława Hejny z Teatru Lalki i Aktora w Łomży

- Nagroda za najlepszą reżyserię

Karolina Maciejaszek za spektakl Rutka z Teatru Lalek im. Henryka Ryla w Łodzi

- GRAND PRIX 27. MFTL „SPOTKANIA" w wysokości 7 000 zł, nagroda ufundowana przez Prezydenta Miasta Torunia dla spektaklu

Hamlet on the road w reżyserii Joanny Zdrady z Divadlo Radost z Brna

Jury przyznało wyróżnienia:

- za lalki i ich inscenizację w Dziewczynce z herbacianych pól z Teatru Kameralnego w Bydgoszczy

- przedstawieniu Dom Rzeczy Pospolitych w reżyserii Agaty Biziuk z Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Filii we Wrocławiu za głęboką i bolesną refleksję młodych ludzi nad nami wszystkimi, pozwalając sobie jednak apelować o troskę nad scenicznym słowem

- jury wyraża także najwyższe uznanie dla Teatru ,,Baj Pomorski" za przedstawienie Lalki śpiewają (wyróżnienie honorowe), wyrażając jednocześnie żal, że to przedstawienie nie mogło wziąć udziału w konkursowych zmaganiach

Na tym protokół zakończono.

__

PROTOKÓŁ

z posiedzenia JURY NAGRODY AKTORSKIEJ IM. JANA WILKOWSKIEGO W DZIEDZINIE SZTUKI ANIMACJI LALKOWEJ przyznawanej przez Sekcję Teatrów Lalkowych ZASP – Stowarzyszenie

Jury w składzie:
- Maria Przybylska
- Barbara Rogalska
- Władysław Owczarzak

po obejrzeniu 7 spektakli konkursowych Festiwalu:
- Dziewczynka z herbacianych pól Teatru Kameralnego w Bydgoszczy
- Planeta Einsteina Teatru Animacji
- Ryba Biba Teatru Fraktakl
- Rutka Teatru Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi
- Pasja Teatru Lalki i Aktora w Łomży
- Hamlet on the road Teatru Radost z Czech (Brno)
- Wielka Fabryka Słów Teatru Staré Divadlo Karola Spišaka w Nitrze (Słowacja)

postanowiło przyznać Nagrodę im. Jana Wilkowskiego za poruszającą wyobraźnię widza, wielopoziomową, nowoczesną i historyczną animację zespołowi Teatru Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi za spektakl Rutka w reżyserii Karoliny Maciejaszek.

Na tym protokół zakończono.

__

PROTOKÓŁ Z posiedzenia JURY DZIECIĘCEGO

Jury dziecięce:
Karolina Daab
Marianna Kawa
Bartłomiej Górski
Pod opieką pani Bogumiły Przeperskiej

obejrzało 6 spektakli konkursowych Festiwalu:
- Dziewczynka z herbacianych pól Teatru Kameralnego w Bydgoszczy
- Planeta Einsteina Teatru Animacji
- Ryba Biba Teatru Fraktal
- Rutka Teatru Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi
- Hamlet on the road Teatru Radost z Czech (Brno)
- Wielka Fabryka Słów Teatru Staré Divadlo Karola Spišaka w Nitrze (Słowacja)

przyznało
NAGRODĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w wysokości 3 000 złotych za najlepsze przedstawienie dla dzieci

"Hamlet on the road" Teatru Radost z Brna w reżyserii Joanny Zdrady,

Na tym protokół zakończono.

Ilona Słojewska
Dziennik Teatralny Bydgoszcz
16 października 2021

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia