Wieczór wspomnień

Ku pamięci Marii Fołtyn - Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie

Staraniem Towarzystwa Miłośników Muzyki Moniuszki w Salach Redutowych TW-ON urządzono wzruszający wieczór wspomnień o zmarłej 2 grudnia 2012 roku znakomitej śpiewaczce i reżyserce Marii Fołtyn.

O tej wspaniałej artystce i o współpracy z nią opowiadali ludzie przez wiele lat związani z Teatrem: dyrygent Antoni Wicherek, dyrektor techniczny Jerzy Bojar, oświetleniowiec Stanisław Zięba oraz śpiewacy: Hanna Lisowska, Maria Olkisz, Wanda Bargiełowska i Kazimierz Pustelak. Wszyscy podkreślali w ciepłych słowach jej fantazję i pomysłowość, gruntowną wiedzę muzyczną - której tak bardzo brakuje wielu dzisiejszym reżyserom operowym, wyjątkową sumienność w pracy, wysokie wymagania stawiane uczestnikom spektakli, a przede wszystkim ogromne zasługi dla rozsławiania twórczości Stanisława Moniuszki. Muzyczną część wieczoru zapoczątkował Adam Kruszewski pięknym wykonaniem polonezowej arii Miecznika ze "Strasznego dworu", potem zaś dała się słyszeć plejada seniorów polskiej wokalistyki, mających przeważnie sceniczną karierę już za sobą. Wspomnieć tu należy przede wszystkim Feliksa Gałeckiego i Jerzego Ostapiuka w kapitalnej scenie Macieja i Skołuby z III aktu "Strasznego dworu", zakończonej słynną arią o starym zegarze. Dalej zaś - Marię Olkisz w piosence Broni i Michała Skiepkę w arii Kazimierza z Hrabiny oraz Ryszarda Cieślę w pieśni "Czarny krzyżyk". Młodszą generację śpiewaków reprezentowały laureatka Konkursu Moniuszkowskiego Wioletta Chodowicz w dramatycznej arii Halki i Anna Kutkowska-Kass z efektownym wykonaniem popisowej arii Hanny ze "Strasznego dworu". Wieczór, zakończony zaimprowizowanym odśpiewaniem przez jego uczestników triumfalnych finałowych fraz "Strasznego dworu", rozciągnął się na okrągłe trzy godziny, ale przebiegał w tak sympatycznej atmosferze, że chyba nikomu z obecnych czas ten się nie dłużył.

Józef Kański
Ruch Muzyczny
25 marca 2014
Portrety
Maria Fołtyn

Książka tygodnia

Życie niedokończone
Wydawnictwo Żywosłowie
Lech Raczak, Jacek Głomb

Trailer tygodnia