Wielka modernizacja

zmiany w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej

Ponad 60 mln zł - to łączna kwota jaką Teatr Wielki-Opera Narodowa otrzymał ze środków UE i z ministerstwa kultury na prace modernizacyjne, obejmujące m.in. konserwację elewacji gmachu, zakup instrumentów muzycznych i stworzenie nowej strony internetowej.

Dyrektor naczelny Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Waldemar Dąbrowski zwrócił uwagę, że - od kilku lat - trwa proces naprawiania zaniedbań powstałych od lat 60.

- Od 1965 roku do niedawna nie zdarzyło się w tym teatrze nic (...), co podnosiłoby jego standard. Ten niegdyś najpiękniejszy teatr świata stał się - po 40 latach, dosyć zużytym instrumentem, wymagającym ogromnych inwestycji. A przecież gdyby nie inwestycje, nie mielibyśmy żadnej szansy zadbania o sens kulturowy tego obiektu, który sam w sobie jest wartością kultury najwyższego rzędu - mówił na wtorkowej konferencji prasowej Dąbrowski.

W 2012 roku Teatr Wielki - Opera Narodowa podpisał umowy na realizację pięciu projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na łączną kwotę 60,7 mln zł. Do końca roku 2012 trzy z projektów zostały wykonane i rozliczone finansowo. Dwa kolejne projekty będą realizowane do końca roku 2013

(-)
Materiał Teatru
20 marca 2013

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia