Wielkie otwarcie

Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych rozpoczął swoją działalność

Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych rozpoczął działalność w odrestaurowanym zabytkowym zespole pałacowo-parkowym we wsi Gardzienice. Ma tu swoją siedzibę słynny Teatr "Gardzienice".

- Gardzienice, Ośrodek Praktyk Teatralnych ma w pewnym sensie swój nowy, większy dom. Dom na miarę ambicji i aspiracji teatru, który jest najbardziej rozpoznawalnym, niezależnym polskim teatrem na świecie, ale także szczególnym przez to, że tak niezwykle związany jest z Lubelszczyzną i ogromne inspiracje czerpie z kultury ludowej Polski wschodniej - powiedziała w sobotę podczas uroczystości otwarcia ośrodka wiceminister kultury Monika Smoleń.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, Kancelarii Prezydenta, liczni goście, artyści z Polski i zagranicy.

Otwarciu ośrodka w Gardzienicach towarzyszy trwający od czwartku festiwal. W jego programie jest m.in. międzynarodowe sympozjum "Perspektywy mantyczne - wyrocznie, proroctwa, performatyka", w którym biorą udział artyści i naukowcy z Polski, Wielkiej Brytanii, Holandii. Pokazywany jest również najnowszy spektakl Teatru "Gardzienice" - oparte na motywach tekstów przepowiedni i proroctw antycznych "Oratorium Pytyjskie" w reż. Włodzimierza Staniewskiego.

Prezentowane są też liczne wystawy m.in. prac Miry Żelechower-Aleksiun, a także prac różnych artystów, którzy pokazywali dotychczas swoją twórczość w Galerii Gardzienice. Można też zobaczyć wystawę kostiumów teatralnych czy wykopalisk archeologicznych wydobytych podczas odbudowy.

Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych powstał z inicjatywy Włodzimierza Staniewskiego, kierującego znanym na świecie Teatrem "Gardzienice". Ośrodek funkcjonować będzie w odrestaurowanym kompleksie pałacowo-parkowym rozmieszczonym na kilku hektarach.

Na potrzeby ośrodka odbudowano, przebudowano i zaadaptowano cztery obiekty - zabytkowy pałac z XVII w., oficynę pałacową, spichlerz z końca XIX w. oraz budynek gospodarczy a także otaczający park.

W pałacu mają być realizowane projekty artystyczne i edukacyjne, z wykorzystaniem istniejącej w nim sali balowej. Budynek spichlerza zostanie zaadaptowany na siedzibę Akademii Praktyk Teatralnych. Będą tam sale zajęć dydaktycznych i prób oraz nowa scena teatralna. Akademia Praktyk Teatralnych to roczny kurs w Ośrodku w Gardzienicach, złożony z kilkudniowych sesji, odbywających się raz w miesiącu. Na zakończenie kursu studenci przygotowują wspólny finalny spektakl. Mają oni również możliwość udziału w pokazach i prezentacjach Teatru "Gardzienice".

W budynku oficyny pałacowej mają się znajdować pracownie; będą tam też pokoje dla gości ośrodka. Budynek gospodarczy służyć będzie jako sala prób i zgromadzeń - z przeznaczeniem na warsztaty i okazjonalne przedstawienia dla kameralnej widowni.

Program kulturalny nowego ośrodka zakłada, że oferta organizowanych tu imprez artystycznych znacznie się powiększy. Oprócz spektakli teatralnych, mają się tu odbywać również koncerty, sympozja, konferencje, wystawy. Powstać ma m.in. stała wystawa poświęcona źródłom teatru, a także "Pracownia historii bliskiej", w której gromadzone będą pamiątki dokumentujące historię regionu, w tym też zabytki odkryte podczas prac archeologicznych w Gardzienicach.

Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach kosztowała ponad 19 mln zł, z czego ok. 16,3 mln stanowi dofinansowanie unijnego programu Infrastruktura i Środowisko, a pozostałe koszty pokrywa samorząd województwa lubelskiego.

Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice", kierowany przez Staniewskiego, to znany na świecie teatr, określany jako eksperymentalny i antropologiczny. Teatr "Gardzienice", założony w 1977 r., stał się rozpoznawalny dzięki swym dogłębnym badaniom w zakresie rdzennych i antycznych tradycji muzycznych i stosowaniu oryginalnych wyjątkowych technik aktorskich w posługiwaniu się głosem i ciałem.

"Gardzienice" występowały na całym świecie, na prestiżowych festiwalach i scenach m.in. w Wielkiej Brytanii, w USA, Rosji, Niemczech, Korei, Japonii, Egipcie, Brazylii.

(-)
(PAP)
30 września 2013

Książka tygodnia

Nice, cosie i duchy. Eseje o sztuce
Pewne Wydawnictwo
Michał Krawczyk

Trailer tygodnia

"Powrót" - reż. Michał...
Michał Zdunik
Bywa tak, że odwiedzamy dom rodzinny ...