Wielofunkcyjne centrum kreatywności artystycznej

Przetarg na wstępne studium centrum kulturalnego

Miasto Bydgoszcz ogłosiło przetarg na opracowanie wstępnego studium wykonalności wielofunkcyjnego centrum kulturalnego, którego budowa ma kosztować ok. 500 mln. Wsparcie dla inwestycji w wysokości ok. 250 mln zł zadeklarował minister kultury i dziedzictwa.

Obiekt określony jako "wielofunkcyjne centrum kreatywności artystycznej" miałoby powstać na Placu Teatralnym w samym centrum miasta na Brdą, w sąsiedztwie Starego Miasta i Opery Nova. Władze miasta chcą, aby budowla cechowała się nieprzeciętnymi walorami architektonicznymi. Obiekt ma mieć m.in. dużą salę widowiskową i parking podziemny.

Centrum ma służyć organizacji imprez kulturalnych i kongresów. Jednym z takich przedsięwzięć miałby być Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage. Festiwal odbywa się w Bydgoszczy od 2010 r., a organizująca je Fundacja Tumult ma podpisaną umowę z władzami Bydgoszczy do 2014 r. Dyrektor Tumultu Marek Żydowicz wielokrotnie podkreślał, że warunkiem dalszego organizowania w mieście Camerimage jest powstanie odpowiedniego centrum festiwalowo-kongresowego.

Wsparcie finansowe w wysokości ok. 250 mln zł, zadeklarowane przed kilkoma miesiącami przez ministra kultury i dziedzictwa Bogdana Zdrojewskiego, ma pochodzić ze środków unijnych, przewidzianych na lata 2014-20. Reszta środków to wkład własny partnerów przedsięwzięcia.

W ogłoszeniu przetargowym wskazano, że przedsięwzięcie planowane jest jako wspólna inwestycja samorządów województwa kujawsko-pomorskiego i miasta oraz partnerów prywatnych, w tym Fundacji Tumult. Szacunkowa wartość inwestycji to 500 mln zł.

Wstępne studium wykonalności centrum ma zawierać m.in. opis projektu, a także analizę ekonomiczną, finansową, otoczenia społeczno-gospodarczego, techniczną, technologiczną, środowiskową.

Opracowanie powinno być poprzedzone konsultacjami i uzgodnieniami z planowanymi partnerami przedsięwzięcia, przedstawicielami środowiska kultury oraz sektora organizacji targów, kongresów i konferencji działającymi w mieście i regionie kujawsko-pomorskim. Dokument ma uwzględniać zagadnienia partnerstwa publiczno-prywatnego oraz pomocy publicznej dla sektora kultury.

Miasto postawiło przed potencjalnymi uczestnikami przetargu wysokie wymagania, a przy ocenie ofert pod uwagę będzie brana nie tylko zaproponowana cena, ale także posiadane doświadczenie.

Plac Teatralny swoją nazwę zawdzięcza teatrom, które stały w tym miejscu. Pierwszy z budynków teatru powstał w pierwszej połowie XIX w. przetrwał do 1890 r., a drugi został wzniesiony w 1885 r. i przetrwał do 1945 r. W czasie walk o wyzwolenie miasta teatr został trafiony pociskiem i częściowo spłonął, a następnie został rozebrany.

Nazwy Plac Teatralny używano w czasach pruskich, w Polsce międzywojennej, w czasie okupacji i w pierwszych latach po wojnie i znów od 1990 r. W latach 1950-56 był to Plac Wyzwolenia, a w latach 1956-90 - Plac Zjednoczenia.

(-)
(PAP)
2 stycznia 2014

Książka tygodnia

Starożytny teatr i dramat w świetle pism scholiastów. Leksykon
Wydawnictwo Uniwerystetu Łódzkiego
Katarzyna Chiżyńska, Jadwiga Czerwińska, Małgorzata Budzowska

Trailer tygodnia