Wiem, kim był Henryk Tomaszewski!

Wrocławski Teatr Pantomimy

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w nowym programie edukacyjnym Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Jeżeli prowadzisz w szkole kółko teatralne, wychodzisz ze swoją klasą do teatru, masz świadomość znaczenia edukacji artystycznej i teatralnej w rozwoju i kształtowaniu swoich uczniów, zapraszamy Ciebie na sesje warsztatowe przygotowane specjalnie po to, aby podnieść Twoje kompetencje i dać Ci nowe narzędzia pracy z dziećmi i młodzieżą w technice pantomimy.

Cykl szkoleniowy obejmuje:
- 6 spotkań warsztatowych (po dwie godziny każde) prowadzonych przez dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy - Zbigniewa Szymczyka oraz Konrada Dworakowskiego – dyrektora Teatru Lalek i Aktora Pinokio w Łodzi,
- premierę pedagogiczną przedstawienia w reżyserii Konrada Dworakowskiego we Wrocławskim Teatrze Pantomimy (na podstawie „Małej syrenki" H. Ch. Andersena) wraz z dyskusją prowadzoną przez Alicję Morawską-Rubczak,
- premierę Zeszytów metodycznych autorstwa Alicji Morawskiej-Rubczak do przedstawienia w reżyserii Konrada Dworakowskiego, w których znajdą Państwo przykładowe ćwiczenia, zabawy i gry do wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Pantomima to pozornie tylko sztuka trudna w odbiorze, obwarowana licznymi mitami i stereotypami. W trakcie warsztatów pokażemy Państwu, że nic bardziej mylnego! Wypowiedź pozawerbalna to podstawowy rodzaj komunikatu z otoczeniem. A świadomie prowadzona edukacja teatralna i umiejętność korzystania z technik pracy z ciałem i ruchem, pozwalają na integrację grupy, podniesienie kompetencji komunikacyjnych, rozwój emocjonalności i pamięci ruchowej, kształtowanie wyobraźni, przezwyciężanie nieśmiałości.

W ramach programu odbędą się zajęcia dla dwóch grup. W każdej z grup przewidujemy do 20 miejsc dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Zajęcia odbywały się będą w poniedziałkowe popołudnia w okresie wrzesień – listopad 2015.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Na zajęciach warsztatowych obowiązuje wygodny strój sportowy i obuwie zmienne.
Kartę zgłoszeniową mogą Państwo pobrać z naszej strony www.pantomima.wroc.pl (aktualności). Uzupełniony formularz należy wysłać na adres: pio.soroka@gmail.com do dnia 28 sierpnia 2015.

Projekt „Wiem, kim był Henryk Tomaszewski" jest częścią obchodów jubileuszu 60-lecia Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego i został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – interwencje 2015.

 

(-)
Materiał Teatru
15 sierpnia 2015

Książka tygodnia

Zero zahamowań
Wydawnictwo: Agora
Michał Rusinek

Trailer tygodnia

8. Festiwal Teatru Ukr...
Nadiia Moroz-Olshanska
Sztuka jest niezbędną częścią życia...