Wkraczają teatry niezależne

7. Festiwal Nowego Teatru - 59. Rzeszowskie Spotkania Teatralne - 22 do 30 października 2021

Szósty dzień Festiwalu Nowego Teatru w Rzeszowie upłynął pod znakiem teatrów OFF-owych. Podczas gdy widzowie mają czas na chwilę oddechu po pięciu dniach intensywnych wrażeń festiwalowych głównego nurtu, na scenę wkraczają teatry niezależne.

OFF Rzeszów odbywał się w dniach 24- 27 października. W tym czasie widzozie mieli szansę na obejrzenie czterech zupełnie różnych przedstawień. 27 października zaproponowano spektakl „Misterium Buffo" w reżyserii Pana Lecha Raczaka.

„Misterium Buffo" zrealizowane zostało na podstawie przedstawienia Daria Fo, jest to włoski twórca teatralny, satyryk i laureat Literackiej Nagrody Nobla. Przyznanie mu tej nagrody wzbudziło sprzeciw niektórych środowisk, głównie z uwagi na jego komunistyczne poglądy. Niestety sztuka nie może istnieć w oderwaniu od swego twórcy. Zawsze odbiera się ją przez pryzmat artysty, jego przekonań, życia i poglądów. Można zrozumieć, że człowiek pochodzący z Włoch będzie dźwigał na barkach także historię swojego kraju.

Spektakl opisuje fragmenty z życia Jezusa Chrystusa widziane oczami osób, które żyły wraz z Nim lub miały szanse go spotkać. Pokazane jest to jak ci ludzie mogli Go odbierać, co ich być może dziwiło, co zachwycało, a co denerwowało. Jak wskazuje tytuł spektaklu, ma on charakter głównie komiczny. Nie będzie to pełne pompatyczności przedstawienie życiorysu Zbawiciela, ale raczej spojrzenie na Niego okiem zwykłego człowieka. Właśnie ten humorystyczny sposób Jego przedstawienia przeszkadzał pewnym osobom, które poczuły się urażone. Żyjemy w czasach, kiedy ludzie są przyzwyczajeni do tego, że na każdym kroku łamie się zasady zachowania, nagina prawa i normy, dlatego współczesnego człowieka może dziwić, odebranie tej sztuki jako kontrowersyjnej.

Spektakl nie łamie przyjętych zasad kultury, nikogo nie obraża, można powiedzieć, że jest taktowny i rażenie widza nie było tutaj zamierzonym efektem. Nikt też chyba nie odejmuje Jezusowi boskości, przynajmniej nie wprost, a wręcz poprzez pokazanie Jego życia z punktu widzenia ówczesnych ludzi, pokazuje, że budził on spore emocje i nie był tym ludziom obojętny. W sztuce nie ma aluzji do Biblii jako księgi religijnej, ale raczej do samego Jezusa jako postaci kulturowej. Pan Leszek Kołakowski w jednym ze swoich esejów napisał, że akceptuje obecność Chrystusa, ponieważ „...w ten sposób nasza cywilizacja zasymilowała Jezusa i poprzez to się ukształtowała". Może więc czasami warto odsunąć myślenie o wierze i traktować Jezusa jako postać historyczną lub po prostu postać obecną w kulturze, w oderwaniu od jakiejkolwiek religii.

Minimalistyczna scenografia spektaklu powoduje, że wszystko tworzy harmonijną całość, za pomocą niewielu elementów potrafiono stworzyć różne sytuacje i miejsca. Zdecydowano się też na włączenie muzyków do spektaklu, odgrywali oni role towarzyszy, nie mniej ważnych od samych aktorów.

Na Festiwalu Nowego Teatru scena OFF-owa pełni ważną rolę, dopełnia przegląd spektakli i wskazuje na odmienne podejście teatrów niezależnych do sztuki.

Teresa Wysocka
Dziennik Teatralny Rzeszów
29 października 2021
Portrety
Lech Raczak

Książka tygodnia

Opowiedzieć historię. Polska dramaturgia współczesna po 2006 roku
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
redakcja: Joanna Królikowska i Weronika Żyła

Trailer tygodnia

Przemilczenia
Joanna Marcinkowska
U Joanny Marcinkowskiej nieodzownym e...