Wkrótce KON-TEKSTY

5. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Współczesnych dla Dzieci i Młodzieży Kon-Teksty

14 listopada w poniedziałek rozpoczyna się w Poznaniu 5. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Współczesnych dla Dzieci i Młodzieży Kon-Teksty przygotowany przez Teatr Animacji. Organizatorzy kuszą nas bogatym programem artystycznym o randze międzynarodowej. Wśród teatrów zobaczymy artystów z Kanady, Czech, Słowacji, Niemiec, Rosji i z Polski. Spektakl "Muu bajka" w reż. Katariny Aulitisowá i Lubomíra Piktora ze Słowacji otworzy tegoroczną edycję Kon-Tekstów

Promocja współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży, konfrontacja polskiej i europejskiej dramaturgii oraz stworzenie forum wymiany myśli, doświadczeń dotyczących nurtu teatru dla dzieci to tylko niektóre z celi Kon-Tekstów. Pointą dnia festiwalowego będą KONwersacje prowadzone przez specjalistów teatru dziecięcego o następującej tematyce:

KONtrowersja - „Lalka i aktor w teatrze”
KONsekwencja - „Nowa dramaturgia w teatrze dla dzieci”
KONstrukcja - „Scenografia w teatrze lalek”
KONkluzja - „Rola krytyki w teatrze dla dzieci” 

To nie koniec atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Happeningi, wystawa plakatów teatralnych, wystawa fotografii, projektów, materiałów wideo to przedsięwzięcia towarzyszące głównemu nurtowi festiwalu. W międzyczasie aktorzy szkół teatralnych będą toczyć Potyczki, rozstrzygnięcie których nastąpi w sobotę (19.11.2011r.).

Festiwal pomimo swego młodego wieku wpasował się już na stałe w repertuar najważniejszych festiwali sztuki dziecięcej i młodzieżowej w Polsce. Teatry przywożą produkcje często interesujące pod względem  formy, oparte na znakomitej animacji lalek, wyrafinowanej scenografii, czułości traktowania codziennych przedmiotów i umiejętności wydobywania ukrytej w nich magii; chociaż niejednokrotnie dość tradycyjne pod względem pomysłów inscenizacyjnych. Poziom prezentacji jest bardzo wysoki, a spektakle nagradzane przez jury w ramach konkursu (za najlepszą realizację sztuk współczesnych, za najwartościowszy debiut dramaturgiczny, za najciekawsza sztukę dla dzieci i młodzieży) odnoszą sukcesy na deskach scen polskich i za granicą.

Miejmy nadzieję,  że tegoroczne KON-Teksty będą miały moc przebicia, sprowokują  do głębszej rozmowy o przyszłości teatru dla dzieci, konieczności poświęcenia więcej uwagi młodzieży, tej młodszej i starszej, która jest odbiorcą konkursowych spektakli, uczestnikiem dyskusji, współtwórcą festiwalowego życia, u której poprzez teatr kształtujemy wrażliwość i estetykę.

Paweł Wrona
Dziennik Teatralny Poznań
12 listopada 2011

Książka tygodnia

Trening fizyczny aktora. Od działań indywidualnych do zespołu
Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT
Rodowicz Tomasz, Jabłońska Małgorzata, Toneva Elina

Trailer tygodnia