Włodek Pawlik na żywo w Polskim

"Odprawa posłów greckich" - reż. Ryszard Peryt - Teatr Polski w Warszawie

29 i 30 stycznia na deskach Sceny Kameralnej Teatru Polskiego w Warszawie będzie można posłuchać na żywo muzyki w wykonaniu zdobywcy tegorocznego Grammy Awards - Włodka Pawlika w spektaklu "Odprawa posłów greckich".

Włodek Paw­lik to pol­ski pia­ni­sta jaz­zo­wy, kom­po­zy­tor mu­zy­ki fil­mo­wej i pe­da­gog. Lau­re­at wielu kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów. W jego do­rob­ku znaj­du­je się ponad 20 płyt. Jest au­to­rem mu­zy­ki do fil­mów, w tym do ob­ra­zu "Ni­gh­twat­ching" Pe­te­ra Gre­ena­waya oraz wielu uzna­nych pol­skich pro­duk­cji.

W Teatrze Polskim w Warszawie można posłuchać muzyki Włodka Pawlika, którą wykonuje na żywo w spektaklu "Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego w reż. Ryszarda Peryta. Kolejne spektakle 14, 15 i 16 lutego.

27 stycznia w Los Angeles po raz 56. wręczono najbardziej prestiżowe nagrody muzyczne na świecie. Jedną z nich zdobył polski pianista Włodek Pawlik i filharmonicy kaliscy. Płyta była nominowana w kategorii "najlepszy album dużego zespołu jazzowego". To jedna z pięciu jazzowych kategorii Grammy. Włodek Pawlik jest również autorem muzyki do spektaklu Teatru Polskiego "Odprawa posłów greckich" w reż. Ryszarda Peryta.

Członkowie Narodowej Akademii Sztuki i Techniki Rejestracji docenili album "Night in Calisia", wspólne dzieło Pawlika, jednego z czołowych amerykańskich trębaczy Randy'ego Breckera, zdobywcy sześciu nagród Grammy, oraz Filharmonii Kaliskiej pod batutą znanego z zamiłowania do jazzu i eksperymentów Adama Klocka.

W Teatrze Polskim w Warszawie można posłuchać muzyki Włodka Pawlika, którą wykonuje na żywo w spektaklu "Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego w reż. Ryszarda Peryta.

(-)
Materiał Teatru
29 stycznia 2014
Portrety
Włodek Pawlik

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia