Wstęp

Wrocław Europejską Stolicą Kultury 2016

Przedstawione projekty mają na celu wskazanie na niezwykły potencjał turystyczny i kulturotwórczy rzeki Odry i jej najbliższych okolic

Nawiązując do wiodącej idei wrocławskiej aplikacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – Odzyskiwanie piękna, pragniemy zwrócić uwagę Wrocławian na ciągle niewykorzystany potencjał rzeczny naszego miasta.

Wzorem innych europejskich miast położonych nad wielkimi rzekami (takich jak np. Londyn, Paryż, Amsterdam, Kopenhaga, posiadających bardzo rozbudowany system turystyki miejsko-wodnej) postanowiliśmy wskazać na historyczne, architektoniczne i artystyczne walory wrocławskiej Starówki położonej nad Odrą.

Ważnym aspektem poniższych projektów jest współpraca między największymi instytucjami  edukacyjnymi Wrocławia – Muzeum Narodowym i podległymi mu placówkami, Muzeum Miejskim, Biblioteką na Piasku, Biblioteką Uniwersytecką, firmami prywatnymi (Biała Flota Sp. z o. o.), ZHR, organizacjami pozarządowymi i społecznymi.

Realizacja projektów obejmuje okres 2010-2012.

(-)
Materiały Teatru
20 kwietnia 2010

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia