Wybiórcze cięcia budżetów

Dotacjach dla teatrów miejskich w Łodzi

W środę Rada Miejska zaakceptowała przedstawiony przez prezydent Hannę Zdanowską budżet Łodzi na 2012 rok. Pomimo zapewnień podczas Regionalnego Kongresu Kultury, jak ważną rolę pełni kultura dla Łodzi, uchwalony budżet wróży raczej rok dramatycznych cięć i zwolnień.

Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi dysponować będzie kwotą 75 mln 876 tys. zł. To niemal o 1 mln zł więcej niż przed rokiem, ale wydział w schedzie po Biurze Promocji UMŁ będzie przeprowadziać także konkursy na wsparcie imprez i inicjatyw stowarzyszeń i fundacji. Pochłonie to 4 mln 700 tys. zł.

Zgodnie z autopoprawką prezydent Zdanowskiej do budżetu, rekordowe cięcie - pół miliona złotych - wykonane będzie na dotacjach dla teatrów miejskich.

Decyzje o kwotach dla każdej z pięciu scen zapadną na początku roku. Już wiadomo, że rozdzielonych będzie 23 mln 151 tys. 900 zł (w tym roku było 22 mln 920 tys. 500 zł).

Zastanawia, że wspomniane pół mln zł ma być odebrane tylko z budżetu jednej (!) placówki: Teatru Nowego im. K. Dejmka. Konsekwencją będzie zwolnienie jedenastu pracowników w 2012 roku, ale docelowo pracę może stracić ponad 20 osób. Mają to być tzw. pracownicy administracyjni, do których zalicza się też np. tapicerów i stolarzy.

Cztery miejskie muzea otrzymają do podziału 13 mln 887 tys. 600 zł (w tym roku było 14 mln 106 tys. 600 zł), a galerie wystawiennicze ponad 1 mln 600 tys. zł (o 90 tys. mniej niż w tym roku).

Ponad 10,7 mln zł (rok temu ponad 11 mln zł) otrzymają domy i ośrodki kultury: Bałucki Ośrodek Kultury, Poleski Ośrodek Sztuki, Śródmiejskie Forum Kultury - Dom Literatury, ośrodki "Górna" i "Karolew", Centrum Kultury Młodych, Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych i Fabryka Sztuki.

Na utrzymanie pięciu miejskich bibliotek i ich filii rozdzielone zostanie 15 mln 360 tys. 900 zł.

O 100 tys. zł mniej przekazane będzie na konkursy wspierające wydawanie czasopism społeczno-kulturalnych i wydawnictw niskonakładowych o Łodzi (150 tys. zł). Honoraria dla ekspertów oceniających projekty w konkursach ofert, okolicznościowe dyplomy i zakup wydawnictw fachowych kosztować będą 130 tys. zł.

O wysokości dofinansowania dla poszczególnych instytucji kultury zadecydują radni komisji kultury najpewniej 10 stycznia 2012 roku.

Wiele przy okazji nowego budżetu mówi się o trwających lub dopiero mających się rozpocząć inwestycjach. 7,5 mln zł zapisane jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na modernizację i remont siedziby Teatru Lalek "Arlekin", a 2,5 mln zł dostanie Teatr Powszechny na ukończenie budowy Małej Sceny.

Ponad 6,7 mln zł pochłoną prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermana, siedziby Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi. Fabryka Sztuki w Łodzi w sumie otrzyma ponad 5,6 mln zł na utworzenie Art_Inkubatora (4 mln zł zarezerwowano na wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie).

Ponad 5,3 mln zł trafi do Centralnego Muzeum Włókiennictwa na adaptację budynku kotłowni na cele interaktywnego muzeum (w tym roku przekazano już 1,8 mln zł). Do Muzeum Kinematografii przekazanych ma być 12 tys. zł na wymianę poszycia dachu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zarezerwowane jest 2 mln zł dla inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji. Tyle samo na zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla obszaru Księżego Młyna.

Łukasz Kaczyński
Polska Dziennik Łódzki online
30 grudnia 2011

Książka tygodnia

Alef
Państwowy Instytut Wydawniczy
Jorge Luis Borges

Trailer tygodnia