Wybory nowego rektora

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L.Schillera - wybory władz

W piątek, 3 lipca elektorzy, czyli przedstawiciele doktorantów, wykładowców i studentów, elektronicznie oddawali głosy w wyborach na rektora Szkoły Filmowej w Łodzi.

W wyborach startowało pięciu kandydatów: dr hab. Paweł Kossecki z Wydziału Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej, prof. dr hab. Andrzej Sapija, prodziekan ds. nauczania na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej, prof. dr hab. Maria Zmarz-Koczanowicz, również z Wydziału Reżyserii, dr hab. Milenia Fiedler z Katedry Montażu na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej, członkini Polskiej Akademii Filmowej i Europejskiej Akademii Filmowej (EFA) oraz dr hab. Michał Staszczak, obecny prorektor ds. nauczania i studentów, wykładowca Wydziału Aktorskiego.

Ostatni dwaj kandydaci uzyskali znaczną przewagę, jednak by wygrać wybory i objąć 4 letnią kadencję rektora należało zdobyć ponad połowę ważnych głosów, co - jak poinformowała uczelniana komisja wyborcza - nie udało się żadnemu z kandydujących na stanowisko. W związku z tym odbędzie się druga tura wyborów, zaplanowana na poniedziałek, 6 lipca.

Uporządkowanie obowiązkowych zajęć i podwyżki

Na pierwszym miejscu, z 25 głosami uplasowała się dr hab. Milenia Fiedler. W swoim programie wyborczym kandydatka podkreśliła, że chciałaby, aby każda ze specjalności miała swój program zajęć obowiązkowych. Jednocześnie studenci mieliby możliwość korzystania z zajęć fakultatywnych.

- Np. studenci Wydziału Aktorskiego mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez mistrzów reżyserii, a studenci reżyserii uzupełniają wiedzę o pracy z aktorem w oparciu o ćwiczenia warsztatowe z pedagogami-aktorami - mówiła kandydatka.

Innym, ważnym postulatem z perspektywy praktycznego kształcenia studentów Wydziału Organizacji Produkcji jest wzmocnienie ich roli w realizacji etiud. Milenia Fiedler wyraziła też zaniepokojenie złą sytuacją pracowników administracji i pracowników wspomagających dydaktykę. Obiecała dołożyć starań, by stopniowo i konsekwentnie podnosić poziom wynagrodzeń.

Rozwój przez ewolucję

Zaraz za Milenią Fiedler na podium stanął dr hab. Michał Staszczak, który otrzymał 21 głosów. W swoim programie kandydat nie stawia na rewolucyjne zmiany na uczelni, lecz na mądrą i przemyślaną ewolucję. Podczas swojej kadencji chciałby, jak powiedział, przekazać dziekanom i kierownikom szerszą niż dotychczas swobodę, w tym finansową.

Podobnie do zwyciężczyni pierwszej tury proponuje zwiększenie wynagrodzeń pracowników:
- Mimo tego, że w ciągu ostatnich dwóch kadencji wynagrodzenia w szkole wzrosły średnio o około 30 proc., to boli mnie to, że pracownicy jednej z najlepszych uczelni filmowych na świecie nadal zarabiają mniej niż ich koledzy zatrudnieni w branży filmowej czy teatralnej - pisze.
Dr hab. Staszczak planuje wprowadzić nowe zajęcia, lepiej dostosowane do potrzeb współczesnego rynku filmu, szeroko rozumianych mediów oraz teatru. Studenci wszystkich specjalności mieliby być też mieć możliwość uczestnictwa w realizacji szkolnych produkcji filmowych i teatralnych. Kandydat zapowiedział podjęcie pracy nad utworzeniem kierunków w języku angielskim, dzięki czemu uczelnia stałaby się bardziej otwarta na studentów z innych krajów.

W programie wykładowcy Wydziału Aktorskiego znalazły się również inwestycje, m.in.: rozebranie budynku i zagospodarowanie miejsca po tzw. fabryce termometrów oraz pozyskanie kolejnej działki przy ul. Kilińskiego.

Druga tura wyborów, w której zmierzą się kandydaci zaplanowana została na poniedziałek, 6 lipca.

Beata Zwierzyńska
Dziennik Teatralny
6 lipca 2020

Książka tygodnia

Chłopiec z łabędziem
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Ingmar Villqist

Trailer tygodnia

4. Międzynarodowy Fest...
Dagmara Gumkowska
Stęsknieni teatralnych wrażeń pukamy ...