Wyjątkowy spektakl na pl. Wolności

"Czas Matek" - reż. zespół - Teatr Ósmego Dnia

W środę na pl. Kopernika odbędzie się wielkie widowisko - spektakl "Czas Matek" wystawi Teatr Ósmego Dnia. Darmowe przedstawienie o losach matek, które straciły dzieci, rozpocznie się o godzinie 21.

Opolanie mogą pamiętać Teatr Ósmego Dnia za widowiskowe przedstawienie "Arka", które odbyło się w zeszłym roku na rynku. - Tym razem oprócz jeżdżącej sceny będą również trzy sceny stałe - zdradza Jacek Chmaj, scenograf. - Widownia znajdzie się wewnątrz akcji.

Inspiracją dla "Czasu matek" są losy matek z argentyńskiego Placu de Mayo w Buenos Aires, których synowie zaginęli podczas dyktatury wojskowej w Argentynie w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Kobiety do dziś spotykają się raz w tygodniu na tym placu. - Do dziś nie odnalazły swoich synów - mówi Chmaj. - Odwołujemy się do nich w spektaklu, ale tak naprawdę odnosi się on również do matek z Palestyny i Izraela, z Rosji i Czeczenii, z Ameryki i Iraku, tych, które wysyłają swoich synów na bezsensowne wojny i czekają na ich powrót, a ten w wielu wypadkach nie następuje.

Na ponadgodzinny spektakl składa się ciąg obrazów. Wszystko odbywa się bez słowa, w trakcie spektaklu wyświetlane będą obrazy i odtwarzana muzyka. Dzisiejszym przedstawieniem ratusz rozpoczyna serię wydarzeń, które mają rozgrzać Opole na czas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.
(mi)

pig
Gazeta Wyborcza - Opole
13 maja 2009

Książka tygodnia

Kantor Nie/Obecność
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katarzyna Fazan

Trailer tygodnia

Nastazja wychodzi za mąż
Krzysztof Babicki
Kameralny spektakl o namiętnościach n...