Wyłoniono zwycięzców

Druga edycja konkursu "Śląski Shakespeare"

Drugą edycję ogólnopolskiego konkursu literackiego dla młodych twórców "Śląski Shakespeare" rozstrzygnięto w piątek w Katowicach. Pierwszą nagrodę za scenariusz otrzymał Mateusz Branicki z Cegłowa. Głównej nagrody za poezję nie przyznano.

Ogólnopolski konkurs literacki "Śląski Shakespeare" jest skierowany do osób, które ukończyły 16 lat i mają niewielkie szanse by swoje wiersze, poematy i scenariusze teatralne zaprezentować szerszej publiczności. Warunkiem jest, aby zgłaszane teksty nie były nigdzie publikowane.

W piątek w Katowicach odbyła się gala drugiej edycji konkursu. 58 nadesłanych prac oceniało jury pod przewodnictwem poety i prozaika Feliksa Netza. Prócz niego w jury zasiadali szefowa śląskiego oddziału Związku Literatów Polskich Katarzyna Młynarczyk, reżyserka Magdalena Piekorz i dyrektor artystyczny Teatru Śląskiego Tadeusz Bradecki.

Jak mówił Netz, teksty tegorocznej edycji konkursu nie były grzeczne. - Nagrodzone teksty zawierają w sobie niesamowity ładunek furii, gniewu, a nawet wściekłości. Bierze się to z silnego odczucia współczesnej Polski - ocenił dodając, że materiały te wprowadzają w świat ludzi młodych, wchodzących w życie i w Polskę, która sprawia im ból.

- Ci ludzie mają swoje poczucie godności - autorzy i bohaterowie tych utworów - mają honor i nie chcą żebrać, nie chcą wyciągać ręki po coś. (...) Centralny problem pisarza - mieć swoją sprawę. Tutaj tą sprawą jest właściwie, ile przestrzeni jest we mnie dla Polski i ile przestrzeni w Polsce dla mnie - wskazał Netz.

Przewodniczący jury ocenił też, że wśród nadesłanych tekstów, są rzeczy, które po rozmowach, po doświadczeniach z teatrem czy z filmem, mogą zaistnieć na scenie lub ekranie. - To rzeczy bardzo

udane, bardzo dobre, także pod względem formy. (...) Forma, zwłaszcza utworów dramatycznych, jest bardzo oryginalna, niekonwencjonalna. (...) To świadczy, że wśród nagrodzonych są artyści - uznał Netz.

W kategorii scenariuszy pierwszą nagrodę zdobył Mateusz Branicki z Cegłowa za tekst "Good morning, lemings!". Druga nagroda za scenariusz "Oddzwonimy do pana" trafiła do Łukasza Szteleblaka z Proćwina. Trzecią nagrodą uhonorowano Natalię Ossowską z Warszawy za scenariusz filmowy "Skuwka".

Wyróżnienia w tej kategorii trafiły do Dariusza Pietruchy z Bytomia (tekst "Das is Togengeld"), Hannę Halasz z Gdyni ("Więźniowie wieczernika"), Mateusza Tofilskiego z Katowic ("Widzenie") oraz Pawła Dziarmagę z Kołobrzegu ("Fontos")

W kategorii poezji jury nie przyznało pierwszej nagrody. Równorzędne drugie nagrody otrzymały Magdalena Wanat z Zakopanego (za "Camera Obscura") oraz Elżbieta Sabath z Katowic ("O starym domu"). Trzecie nagrody otrzymali Piotr Marcinkowski z Jaworzna (za utwór "Egzi(s)tensis" oraz Maciej Pawlikowski z Bydgoszczy ("Śmierć Janczara").

Wyróżnienia za poezję otrzymali Zuzanna Mazelnik z Tychów ("10 prawd"), Kamil Gamza z Warszawy (dwa wyróżnienia za wiersze "Ma" i "Nicując"), Rafał Przyłuski z Warszawy ("Życie") oraz ubiegłoroczna

laureatka pierwszej nagrody Maja Baczyńska z Warszawy ("Wyspa").

Organizatorem konkursu jest Fundacja Młodzi Twórcy im. prof. Piotra Dobrowolskiego z Katowic.

Regulamin przewiduje nagrody finansowe - po 2 tys. zł dla zwycięzców z każdej kategorii, po 1 tys. zł za drugie miejsce i po 500 zł za trzecie. Wyróżnieni otrzymują nagrody rzeczowe. Laureaci mogą też liczyć na pomoc w promocji twórczości, m.in. podczas spotkań poetyckich czy poprzez realizację przedstawień teatralnych na podstawie zwycięskich scenariuszy.

(-)
(PAP)
11 maja 2013

Książka tygodnia

Pokusa przebaczenia
Oficyna Literacka Noir Sur Blanc
Donna Leon

Trailer tygodnia