Wystartował pilotażowy, ogólnopolski program

„Przestrzenie Sztuki" - nowa jakość w zarządzaniu kulturą

W całej Polsce powstaną interdyscyplinarne centra kultury prowadzone pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i dzięki kooperacji Instytutu Muzyki i Tańca, Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego z samorządami, organizacjami pozarządowymi, uczelniami artystycznymi oraz sektorem prywatnym, lecz swą działalność będą opierały na istniejących już instytucjach kultury.

Inauguracja przedsięwzięcia miała miejsce 29 lipca w Akademii Sztuk Pięknych Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział m.in.: Piotr Gliński, wicepremier - minister kultury i dziedzictwa narodowego, Katarzyna Meissner - dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca, Aleksandra Dziurosz - zastępca dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca, Elżbieta Wrotnowska-Gmyz - dyrektor Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego oraz przedstawiciele ośrodków i organizacji, które uczestniczą w projekcie, w tym reprezentanci naszego województwa: Jacek Łumiński założyciel Śląskiego Teatru Tańca, dziekan Wydziału Teatru Tańca Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, a obecnie wykładowca Zakładu Tańca Akademii Muzycznej w Katowicach oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Imagination Space Center, Fundacji Jazdaa Polska!, Teraz/Now Collective (Holandia), nieformalnej grupy artystycznej Vagabond Physical Collective. Podmioty te tworzą w zdecydowanej większości absolwenci bytomskiego Wydziału Teatru Tańca AST.

Wśród operatorów programu znaleźli się przedstawiciele województwa śląskiego. To Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego oraz ich partnerzy: Stowarzyszenie Imagination Space Center, Fundacja Jazdaa Polska!, Teraz/ Now Collective (Holandia), nieformalna grupa artystyczna Vagabond Physical Collective. Przedsięwzięcie będzie realizowane także przez Kielecki Teatr Tańca, Centrum Kultury w Lublinie, Materię, Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Poleski Ośrodek Sztuki, Urząd Miasta Łodzi, Teatr im. Stefana Jaracza, Teatr im. Wandy Siemaszkowej oraz Lubuski Teatr w Zielonej Górze.

- Jest nam miło móc poinformować, że Zakład Tańca Akademii Muzycznej w Katowicach został jednym z czterech głównych operatorów tanecznych ogólnopolskiego programu Przestrzenie Sztuki – poinformowali przedstawiciele Zakładu Tańca Akademii Muzycznej w Katowicach na facebookowym profilu instytucji. - Idea programu zbudowana została na czterech filarach: artystycznym, edukacyjnym, społecznym i prozdrowotnym, oraz będzie mieć charakter interdyscyplinarny i włączający różne dziedziny działalności artystycznej. Celem jest zapewnienie przestrzeni z odpowiednią infrastrukturą do tworzenia prezentacji dla lokalnych środowisk artystycznych, a zarazem w jego ramach będzie prowadzona działalność edukacyjna i animacyjna, angażująca społeczności lokalne – dodali.

Prace nad powstaniem projektu rozpoczęto już pewien czas temu. W sierpniu 2018 roku, podczas rozmowy na temat dziejów Śląskiego Teatru Tańca, Jacek Łumiński zaznaczył, że trwają przygotowania do stworzenia „Domów Tańca", które działałyby właśnie na polu prozdrowotnym, wychowawczym i artystycznym. - Pomysł został zaakceptowany przez Instytut Muzyki i Tańca, podjęliśmy też rozmowy na ten temat w ministerstwie kultury, a za nami już pierwsze rozmowy z władzami miast, w których takie Domy mogłyby funkcjonować. Jest zainteresowanie, a pierwsze Domy powstaną niebawem. Myślimy o stworzeniu 4-5 takich instytucji. To na razie pomysł funkcjonujący w wąskiej grupie, ponieważ nie chcemy stwarzać masówki. Naszym celem jest doprowadzenie do finalizacji idei – mówił wówczas. Teraz pomysł doczekał się realizacji.

W Polsce powstanie osiem „Przestrzeni Sztuki", czyli 8 interdyscyplinarnych centrów sztuki. Cztery z nich będą skupiały się na działalności tanecznej, a kolejne cztery na teatralnej. Ośrodki te nie zostaną usytuowane w Warszawie, Krakowie czy Poznaniu, ale w Katowicach, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie i Zielonej Górze, czyli w tych miejscowościach, które mogą się poszczycić zarówno bogatą działalnością teatralną, jak i taneczną. Czym motywowana jest taka decyzja? - Nie koncentrujemy się na największych centrach aglomeracji urbanistyczno-kulturalnych w Polsce, tylko tych z drugiego rzędu. To dobrze, bo trzeba wsparcie równoważyć. To jest także realizacja zasady subsydiarności, pomocniczości – podkreśla minister kultury Piotr Gliński. Choć wypada przyznać, że aglomeracja katowicka jest akurat największą w Polsce.

Działania realizowane przez wspomniane ośrodki będą skupiały się m.in. na: prezentacji spektakli, rezydencjach twórczych, warsztatach i projektach edukacyjnych, animacyjnych i społecznych, szkoleniach i coachingach dla artystów, a także na wspieraniu badań w zakresie sztuki czy udostępnianiu sal warsztatowych oraz wsparciu promocyjnym artystów.

Jak podkreślają przedstawiciele ministerstwa: - „Przestrzenie Sztuki" to nowa jakość w zarządzaniu kulturą, nowoczesny model budowania współpracy i infrastruktury dla działalności artystycznej i edukacyjnej w dziedzinie tańca, teatru i muzyki promieniujących na cały region. Program stanowi odpowiedź na pewne problemy, głównie infrastrukturalne, z którymi boryka się środowisko artystyczne. Dzięki jego wdrożeniu artyści zyskają przestrzeń do prowadzenia prób oraz wystawiania spektakli. Będą też realizowali działalność edukacyjną i animacyjną, angażując w swoje działania społeczności lokalne. Sięgając pamięcią do czasów funkcjonowania Śląskiego Teatru Tańca można przywołać wiele projektów społecznych realizowanych właśnie w taki sposób, jak choćby Bobrek Dance. Jeżeli pilotażowy program powiedzie się, istnieje szansa, że podobne ośrodki powstaną w pozostałych rejonach kraju.

 

Magdalena Mikrut-Majeranek
Dziennik Teatralny
8 sierpnia 2020
Wątki
TANIEC

Książka tygodnia

Biała jak mleko, czerwona jak krew
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Alessandro D'Avenia

Trailer tygodnia

Romans wschodni
Victoria Vatutina i Olga Bilas
Koncert spina w harmonijną całość kla...