Wystartowała konkursowa akcja "Czytajmy dramaty!"

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy

Każdy może zgłosić dramat na scenę. Trzy wybrane zostaną od października do listopada przeczytane przez aktorów Teatru Modrzejewskiej na scenach w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu. Kto najciekawiej opisze i uzasadni wybór otrzyma nagrodę aktorskiego jury w wysokości 2 tys. zł.

"Dużo czytasz? Jesteś miłośnikiem, uważnym widzem lub recenzentem sztuki teatralnej? Chcesz usłyszeć swój ulubiony tekst dramatyczny na scenie? Weź udział w konkursie organizowanym przez Teatr Modrzejewskiej w Legnicy! Pierwsza tura trzyetapowej akcji już trwa. Wskaż dramat i w krótkim uzasadnieniu wyboru przekonaj jurorów, że warty jest przeniesienia na scenę" - tak do udziału w tym edukacyjno-artystycznym konkursie zachęcają organizatorzy.

- Czytelnictwo jest w kryzysie. Tym bardziej nie ma mody na czytanie tekstów dramatycznych. Dlatego idziemy pod prąd. Przy wsparciu bibliotek, szkół i nauczycieli spróbujemy przełamać strach przed czytaniem dramatów. Ustanowiona nagroda ma w tym pomóc - objaśnia szef legnickiego teatru Jacek Głomb (na zdjęciu).

Dolnośląska akcja artystyczna Teatru Modrzejewskiej "Czytajmy dramaty!" finansowana (43 tys. zł) przez Narodowe Centrum Kultury w programie "Kultura - Interwencje 2015" została podjęta właśnie w celu popularyzacji czytania dramatów oraz zwiększenia zainteresowania sztuką teatru. Może wziąć w nim udział każda (za wyłączeniem pracowników legnickiej sceny) osoba pełnoletnia, okazjonalnie lub zawodowo parająca się piórem, a za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego także osoba, która ukończyła 15 lat. Trzeba jedynie wybrać dramat i krótko (to ważne!) uzasadnić swoją propozycję - objaśnić jurorom, którymi będą aktorzy legnickiego Teatru Modrzejewskiej, dlaczego warto zaprezentować go na scenie.

Całość odbędzie się w trzech odsłonach. Uzasadnione propozycje można nadsyłać do legnickiego teatru: do 30 września (I tura), 15 października (II tura) lub do 30 października (III tura). Adres: Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Rynek 39, 59-220 Legnica lub czytajmy@teatr.legnica.pl. Uwaga! Uczestnik konkursu może nadesłać najwyżej dwie propozycje utworów na każdą z trzech tur konkursu. Laureatem konkursu i nagrody (2 tys. zł) zostanie uczestnik, który - w opinii jurorów - najciekawiej uzasadni wybór nadesłanego dramatu.

Spośród nadesłanych propozycji aktorskie jury wybierze po jednym tekście dramatu na każdą z trzech wybranych tur konkursu. Tak wybrane trzy teksty zostaną przedstawione publiczności w formie dramatyzowanego czytania w Legnicy (premierowo), ale także w Jeleniej Górze (partner: Jeleniogórskie Centrum Kultury i Teatr Odnaleziony) i w Wałbrzychu (partner: Teatr Lalki i Aktora) w dniach 16-18 października, 6-8 listopada oraz 27-29 listopada 2015 r.

Reżyserką dramatyzowanego czytania pierwszego z wybranych dramatów będzie Magdalena Miklasz (m.in.: musical "Avenue Q" w Teatrze Muzycznym w Gdyni, "Mistrz i Małgorzata" w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, "Dom Bernardy Alba" w Teatrze Nowym w Poznaniu).

Grzegorz Żurawiński
Materiał nadesłany
22 września 2015

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...