Wystawa "Front wschodni" otworzy Festiwal w Łodzi

3. Łódź Czterech Kultur

Wernisaż wystawy "Front Wschodni" w Atlasie Sztuki zainaugurował 3. Festiwal Łódź Czterech Kultur.

Wystawa "Front wschodni", której pomysłodawcą i kuratorem jest prof. Józef Robakowski, prezentuje prace 27 twórców indywidualnych oraz jednej grupy z obszaru konstruktywizmu i unizmu. 

"Wystawa Józefa Robakowskiego stawia pytanie: jaki wpływ na sztukę i mieszkańców Łodzi miał przyjazd kilku awangardowych artystów z Rosji w latach 20 XX wieku?" - przeczytać można w programie Festiwalu Łódź Czterech Kultur.

Bohaterami wystawy "Front Wschodni" są awangardowi artyści, którzy przybyli z Rosji do Łodzi na początku XX wieku po wybuchu rewolucji październikowej. "Ich wpływ okazał się dla miasta znamienny, odczuwamy go do dzisiaj, na przykład Akademia Sztuk Plastycznych w Łodzi nosi imię Władysława Strzemińskiego - podkreśla Robakowski. - Najbardziej mnie jednak interesuje bezpośredni wpływ awangardowych twórców na swoich uczniów. Strzemiński w latach 30. nie prowadził otwartej szkoły, a jednak byli ludzie, którzy chcieli się od niego uczyć i pozostawali z nim w ścisłym kontakcie. Takimi osobami byli na przykład Samuel Szczekacz i Julian Lewin, artyści, którzy na wystawie zostaną szczególnie zaprezentowan - objaśnia ideę wystawy Robakowski. 

- Kiedy myśleliśmy o tym, aby w ramach czterech kultur pokazać sztukę rosyjską i jaki wpływ miała ona na współczesną sztukę polską, moim zdaniem, nie ma lepszej osoby jak prof. Józef Robakowski, łodzianin, który jest mocno zainteresowany tą tematyką. Jestem niezwykle dumna z tej współpracy -powiedziała PAP Joanna Podolska, dyrektorka Festiwalu Czterech Kultur.

- Równo rok trwały prace nad wystawą. Wybrałem Atlas Sztuki jako miejsce dla mnie przyjazne, ponieważ już po raz czwarty z nimi współpracowałem - powiedział PAP Robakowski o wystawie w Atlasie Sztuki. - Nawiązanie kontaktów z artystami było bardzo proste, ponieważ są to moi przyjaciele i studenci. Dla debiutantów było to szczególnie interesujące, spotkać się ze starszymi twórcami jak Krauze czy Blum-Kwiatkowski".

Na wystawie znalazły się prace m.in.: Władysława Strzemińskiego, Karola Hillera, Grupy Jung Idysz, Samuela Szczekacza, Juliana Lewina, Konstantego Mackiewicza, Aleksandra Rodczenko, Pawła Fiłonowa, Dżigi Wiertowa, Siergieja Paradżanowa, Gnthera Ueckera, Wacława Szpakowskiego, Gerarda Jrgena Blum-Kwiatkowskiego, Wojciecha Wiszniewskiego, Józefa Robakowskiego, Zbigniewa Rybczyńskiego, Wojciecha Bruszewskiego, Ryszarda Waśko, Małgorzaty Borek, Kamila Kuskowskiego, Zygmunta Krauze, Łukasza Ogórka, Anny Orlikowskiej, Macieja Walczaka, Aleksandry Chciuk i Aleksandry Czerniawskiej.

Prace pochodzą ze zbiorów Muzeum Sztuki, Muzeum Narodowego w Warszawie, Kolekcji braci Bieńkowskich, Galerii Wymiany, Kolekcji Cezarego Pieczyńskiego (Galeria Piekary), Kolekcji Hendrika A. Berinsona (Galerie Berinson), archiwów TVP, WFO oraz zbiorów artystów. 

Józef Robakowski ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, a następnie PWSTViT w Łodzi, której jest profesorem. Obecnie jest artystą multimedialnym, fotografem, autorem filmów, obrazów i instalacji. Jest współzałożycielem wielu eksperymentujących grup artystycznych m.in. fotograficznej Zero-61 (1961-1969) oraz Warsztatu Formy Filmowej (1970-1977). Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Kuenstlergremium. 

Wystawa "Front Wschodni", prezentowana w ramach Festiwalu Łódź Czterech Kultur 2012 i została zorganizowana we współpracy z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, będzie otwarta w Galerii Atlas Sztuki do 28 października.

(-)
PAP
17 września 2012

Książka tygodnia

Opowiedzieć historię. Polska dramaturgia współczesna po 2006 roku
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
redakcja: Joanna Królikowska i Weronika Żyła

Trailer tygodnia

Przemilczenia
Joanna Marcinkowska
U Joanny Marcinkowskiej nieodzownym e...