Wystawa w Pałacu Opatów

"Nowe Otwarcie"

Prace 13 współczesnych polskich artystów, reprezentujących w większości nurt sztuki krytycznej, wystawi w sobotę Muzeum Narodowe w Gdańsku. W Pałacu Opatów można będzie zobaczyć dzieła m.in. Katarzyny Kozyry, Zbigniewa Libery i Doroty Nieznalskiej.

Oprócz wymienionych twórców na wystawie zatytułowanej "Nowe Otwarcie" znajdą się także prace autorstwa Bogny Burskiej, Katarzyny Józefowicz, Dominika Lejmana, Grzegorza Klamana, Zofii Kulik, Natalii LL, Hanny Nowickiej, Józefa Robakowskiego, Wojciecha Zamiary i Alicji Żebrowskiej.

- Wystawa to efekt prowadzonego przez Muzeum Narodowe w Gdańsku programu uaktualnienia kolekcji o sztukę nurtu krytycznego z trzech minionych dekad. Wśród zakupionych, dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzieł wybranych artystek i artystów polskich, większość stanowią fotografie i instalacje, ale także prace wideo, rzeźba, tkanina i malarstwo - poinformowała współkuratorka ekspozycji Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka.

Część z prezentowanych na wystawie prac wykonali artyści związani z Trójmiastem i Pomorzem. Należą do nich Nieznalska, Klaman, Burska, Lejman, Zamiara i Nowicka.

Jak wyjaśniła Taraszkiewicz-Zwolicka tematyka podejmowana w dziełach zakupionych twórców była do tej pory nieobecna lub w niewielkim stopniu reprezentowana w kolekcji gdańskiego muzeum.

- Z jednej strony, prace te dotyczą transformacji systemowej w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, z drugiej zaś budowania społeczeństwa obywatelskiego i dochodzenia różnych grup społecznych do potrzeby określania swojej tożsamości bądź upominania się o swoje prawa. Pojawia się tu np. głos artystek feministycznych i sztuka, która rozważa społeczną rolę kobiety i mężczyzny - powiedziała PAP Taraszkiewicz-Zwolicka.

Jedną z prac, która znajdzie się na wystawie, będzie instalacja fotograficzna wraz z wideo Alicji Żebrowskiej pt. "Kiedy Inny Staje się Swoim".

- Dotyczy ona poczucia inności i transformacji tożsamości: bohaterką tej pracy jest osoba transseksualna, transpłciowa, która zmienia swoją płeć. W wersji wizualnej są to zdjęcia osoby, która z mężczyzny staje się kobietą; a do tego film rejestrujący w warstwie dźwiękowej sam proces operacji chirurgicznej - wyjaśniła Taraszkiewicz-Zwolicka.

Inne dzieło porusza kwestie religijne - "Królowa Polski" Doroty Nieznalskiej, obiekt rzeźbiarski przedstawiający koronę cierniową odlaną z brązu z bursztynowymi zakończeniami kolców, położoną na aksamitnej na poduszce.

Zdaniem Taraszkiewicz-Zwolickiej, niektóre prace, jak np. fotomontaż w lightboxie Grzegorza Klamana mogą skłaniać do debaty społecznej.

- Artysta przedstawia wyimaginowaną wersję Stoczni Gdańskiej. Jedna z jej z fabrycznych hal pokazana jest wśród palm i słonecznego brzegu morza czy oceanu. Ta fantasmogoryczna wizja przenosi nasze myśli do tego, co faktycznie stało z tym historycznym miejscem, gdzie zaczął się europejski przewrót i które dziś powoli umiera - wytłumaczyła kuratorka.

Wystawa "Nowe Otwarcie" w Oddziale Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku w Pałacu Opatów w Oliwie potrwa do 2 lutego 2014 r.

(-)
(PAP)
5 grudnia 2013

Książka tygodnia

Piękne zielone oczy
Wydawnictwo Czarne
Arnošt Lustig

Trailer tygodnia

Gdziekolwiek - wibracj...
Mariusz Kiljan
Wszędzie na świecie rodzimy się i umi...