Wzbogacanie repertuaru teatrów zawodowych

Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Jest to konkurs otwarty (jego dwie edycje miały międzynarodowy zasięg), organizowany od 1986 roku, o stałym rytmie: jesień – ogłoszenie regulaminu, późna wiosna - rozstrzygnięcie.

Wybrane prace publikowane są w "Nowych Sztukach dla Dzieci i Młodzieży", prezentowane w ramach Sceny Czytanej, a autorzy ciekawych utworów uczestniczą w warsztatach dramatopisarskich. Celem konkursu jest wzbogacanie repertuaru teatrów zawodowych o współczesne, ważne treściowo i artystycznie utwory sceniczne. Sztuki z tego konkursu chętnie wykorzystują w swojej pracy także amatorskie zespoły teatralne.

Do pracy w jury naszego konkursu zapraszani są znakomici znawcy oraz praktycy teatru i literatury: Paweł Aigner, Piotr Cieplak, Roman Kordziński, Ernest Bryll, Janusz Degler, Zbigniew Dzięgiel, Bogusław Kierc, Jerzy Koenig, Milan Kwiatkowski, Tadeusz Pajdała, Maciej Prus, Jan Skotnicki, Piotr Tomaszuk, Maciej Wojtyszko. Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu uważa ten konkurs za jedno z najważniejszych swoich działań. Od wielu lat wspierany jest on finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wszystkie prace są katalogowane i archiwizowane.

Konkurs pozwolił zgromadzić dużo ponad 1800 współczesnych tekstów na scenę dla dzieci i młodzieży. Wzięło w nim udział ponad 600 autorów. Konkursowe utwory miały ponad 130 prapremier i premier na polskich scenach zawodowych.

Od samego początku konkurs prowadzi Zbigniew Rudziński, który jest też stałym sekretarzem jury.

(-)
Materiał Konkursu
1 maja 2014

Książka tygodnia

Piękne zielone oczy
Wydawnictwo Czarne
Arnošt Lustig

Trailer tygodnia

Gdziekolwiek - wibracj...
Mariusz Kiljan
Wszędzie na świecie rodzimy się i umi...