Z myślą o młodym widzu

23. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu ogłosiło już 23 Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży. Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia uczestnictwa, bowiem poza indywidualnym zyskiem laureatów, na rozwoju teatralnej sceny dziecięcej zyskać mogą przede wszystkim jej młodzi odbiorcy. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

XXIII Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Centrum  Sztuki  Dziecka w  Poznaniu

Regulamin
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.
2. Celem konkursu jest pozyskanie wartościowych tekstów przeznaczonych dla scen lalkowych i dramatycznych. Organizatorzy konkursu pozostawiają pełną dowolność zarówno co do treści  jak i formy utworów.
3. Konkurs ma charakter otwarty.
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie sztuki nigdzie dotychczas nie publikowane i nie realizowane w teatrze, radiu lub telewizji.
5. Teksty w formie maszynopisów  (będziemy wdzięczni za załączenie dodatkowo płyty lub dyskietki – czcionka 12  Times New Roman bez dodatkowych formatowań),
     w czterech identycznych egzemplarzach, należy przesłać do 2 kwietnia 2012  na adres:

CENTRUM SZTUKI DZIECKA w Poznaniu
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
z dopiskiem „Konkurs na sztukę”

6. Każdy egzemplarz należy oznaczyć godłem. Do maszynopisów powinna być dołączona koperta, opatrzona tym samym godłem, zawierająca:
     a) powtórzone godło,
     b) imię i nazwisko oraz dokładny adres i telefon autora,
     c) podpisaną przez autora deklarację stwierdzającą,
         że utwór jest jego osobistym dziełem, oraz że jego prawa autorskie nie są niczym ograniczone,
     d) krótką notę biograficzną (wiek, zawód, wykształcenie, miejsce pracy, związki z teatrem).
7. Autor może zgłosić trzy utwory, przy czym każdy musi zawierać odrębne godło. Maszynopis nie może być podpisany ani oznaczony dodatkowo w żaden inny sposób niż podany wyżej.
8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 14 maja 2012 roku.
9. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w kwocie 20.000 zł.
10.Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu zadba o promocję autorów i ich prac m.in. poprzez publikację w Nowych Sztukach dla Dzieci i Młodzieży i publiczną prezentację w ramach Sceny Czytanej.
11. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie wyłączne prawo do opublikowania wybranych utworów oraz do ich realizacji z zachowaniem praw autorskich. Za publikację nie przewiduje się honorariów. Prawo do dysponowania utworami konkursowymi organizatorzy zachowują przez okres jednego roku licząc od daty rozstrzygnięcia konkursu, ale mogą od tego prawa odstąpić.
12. Konkurs prowadzi  Zbigniew Rudziński.

Informacje: tel.0-61 646 44 75, 0-61 646 53 01, fax 0-61 646 44 72
                                 
http:// www.csdpoznan.pl
e-mail: zrudzinski@csdpoznan.pl

(-)
Materiały Organizatora
30 stycznia 2012

Książka tygodnia

Piękne zielone oczy
Wydawnictwo Czarne
Arnošt Lustig

Trailer tygodnia

Gdziekolwiek - wibracj...
Mariusz Kiljan
Wszędzie na świecie rodzimy się i umi...