Za wybitne osiągnięcia artystyczne

Nagroda im. Tadeusza Żeleńskiego-Boya dla Krystyny Jandy

Janda z Nagrodą im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego

Zarząd polskiej sekcji AICT/IACT przyznał doroczną Nagrodę im. Tadeusza Żeleńskiego-Boya Krystynie Jandzie za wybitne osiągnięcia artystyczne, w tym w szczególności w sztuce monodramu.

Wręczenie Nagrody i spotkanie z Laureatką odbędzie się w drugiej połowie września, o czym osobno poinformujemy. Nagroda Boya została ustanowiona w roku 1957 z inicjatywy Romana Szydłowskiego, ówczesnego prezesa Klubu Krytyki Teatralnej SDP, a jej pierwszym laureatem, został Kazimierz Dejmek za inscenizację "Święta Winkelrieda".

(-)
AICT Polska
1 czerwca 2018
Portrety
Krystyna Janda

Książka tygodnia

Amantka z pieprzem
Wydawnictwo Prószyński i S-ka
Grażyna Barszczewska, Grzegorz Ćwiertniewicz

Trailer tygodnia