Zaduszkowy Salon Poezji

Klub Wyspiańskiego przy Teatrze im. Juliusza Słowackiego

Klub Wyspiańskiego jest propozycją dla krakowskiej młodzieży licealnej. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni kształtowania przyszłych elit kulturalnych naszego miasta, regionu i kraju.

Chcielibyśmy wspomagać wśród młodzieży rozwój świadomych i zaangażowanych postaw obywatelskich, które cechowałyby się wysokim poziomem wrażliwości i empatii społecznej; krytycznym i samodzielnym, niepodatnym na manipulację myśleniem; a także ambicją budowania swojej przyszłości w oparciu o ciągłe samokształcenie poprzez aktywny kontakt ze światem sztuki i myśli.

Zależy nam na kształtowaniu w naszych klubowiczach światopoglądu wolnego od ideologicznego zacietrzewienia i od pozbawionego dystansu narodowego samozachwytu. Chcemy krzewić postawy zarazem proeuropejskie i nowocześnie patriotyczne, przekonując, że nie należy obu tych kierunków sobie przeciwstawiać.

Wybór Wyspiańskiego na patrona klubu jest nieprzypadkowy. Warto przypomnieć, że całą swą twórczość teatralną związał on z naszym teatrem. Tu prapremierę miało nie tylko Wesele, ale także m.in. Wyzwolenie. Nie jest to dla nas tylko przeszłość. Również dziś w naszym repertuarze i innych działaniach stawiamy na Wyspiańskiego jako postać dla polskiej kultury tyleż kluczową, co wciąż nie w pełni odkrytą.

W Stanisławie Wyspiańskim widzimy szereg istotnych cech, które chcielibyśmy zaszczepiać młodzieży, choćby takie jak kreatywne myślenie, twórcza dyscyplina w pracy, a także pasja i poczucie odpowiedzialności. W jego twórczości teatralnej dostrzegamy wiele niezwykle aktualnych diagnoz, intuicji i pytań odnośnie polskiej tożsamości, kultury i historii. Dlatego realizację wyżej wymienionych celów chcemy oprzeć o jego dzieło, zapoznając z nim młodzież i zachęcając do jego wspólnej interpretacji w kontekście wyzwań doby współczesnej. Spotkanie z Wyspiańskim będzie przez nas stopniowo rozszerzane o kolejnych polskich pisarzy, dramaturgów i myślicieli.

Pierwszym etapem działalności klubu będą specjalne pokazy znajdujących się w naszym repertuarze spektakli, nawiązujących do twórczości Wyspiańskiego. Z myślą o naszych klubowiczach połączymy je z dyskusją (po zakończeniu spektaklu), w trakcie której okazja do wymiany myśli z twórcami i aktorami spektakli. Dyskusje, prowadzone przez współpracujących z naszym teatrem intelektualistów i naukowców, będą tak prowadzone, aby pogłębić wśród uczestników rozumienie współczesnego świata i wyzwań stojących przed współczesnym człowiekiem.

Począwszy od drugiego semestru, z myślą o uczniach najbardziej zaangażowanych w dyskusje okołospektaklowe, zamierzamy stworzyć cykl ekskluzywnych spotkań teatralno-filozoficznych, w czasie których prezentowane będą specjalnie przygotowane na tę okazję performanse, połączone z wykładami i dyskusjami, dotyczącymi najważniejszych problemów społeczno-kulturowych świata współczesnego, z uwzględnieniem polskiego kontekstu.

Naszym celem jest włączanie młodzieży w świat tworzonego przez nas teatru, dlatego najbardziej aktywnym uczestnikom naszych spotkań stwarzać będziemy możliwość udziału w różnych aktywnościach i wydarzeniach, mających miejsce w naszym teatrze. Będzie to m.in. możliwość udziału w próbach generalnych, w spotkaniach teatralno-filozoficznych pt. „Sztuka myślenia" i innych tzw. działaniach kontekstowych.

Osoby prowadzące Klub Wyspiańskiego: Krzysztof Głuchowski, dyrektor teatru; prof. Piotr Augustyniak, filozof, gospodarz cyklu spotkań teatralno-filozoficznych „Sztuka myślenia"

(-)
Materiał Teatru
26 października 2017

Książka tygodnia

Teatr bliskiego kontaktu
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Katarzyna Kalinowska, Katarzyna Kułakowska, Emilia Zimnica-Kuzioła, Ewelina Wejbert-Wąsiewicz

Trailer tygodnia