Zagraj z Nim w jego grę

"Noc tuż przed lasami" - reż. Daria Woszek - Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie

Jeden aktor i Ty.
Jego słowo i głos, jego cielesność, jego intymny monolog i Ty.
Jego wyznanie jako wyzwanie do Ciebie i przeciwko Tobie.
Jego cierpienie, jego euforia i Ty,
Jego prawda, jego kłamstwo i Ty, Widzu, Obserwatorze, Przeciwniku, Przyjacielu.....

Noc tuż przed lasami to tekst, który został napisany przez 29-letniego Koltesa – francuskiego pisarza, w 1977 roku. Rewolucyjna forma tego monologu była przekroczeniem granic teatru, które jeszcze wówczas nie zostały tak jawnie i odważnie przekroczone. Był to teatr, który odrzucał wszystkie reguły tradycyjnej relacji widz – aktor. Koltes drażnił i prowokował mieszczańską publiczność, zarówno jej gust, przyzwyczajenia, jak i przekonania. Jednocześnie twórczość Koltesa zawiera głęboką refleksję na temat natury i kondycji współczesnego człowieka.

We Francji monodram Noc tuż przed lasami jest grany nieprzerwanie do dziś, a teksty Koltesa stanowią wciąż niezwykle ważny punkt odniesienia dla współczesnej dramaturgii nie tylko we Francji, ale w całej Europie.

W pierwszej realizacji monodramu (w reżyserii samego autora) zagrał Yves Ferry. Aktor ten w takich słowach opowiada o pracy z Koltesem: Nasza relacja opierała się na intuicyjnym rozumieniu sensów (…). Działy się rzeczy, których nie da się opowiedzieć. Jak chcecie, żebym dziś opisał to, co przypominało bardziej akt brutalnie zadany teatrowi z epoki niż realizację tekstu przepracowanego przez dramaturga?

Uderzająca aktualność Nocy tuż przed lasami tkwi w tym, że jej tematem jest najważniejszy i najbliższy dla współczesnego człowieka problem: samotność. Jest to opowieść o człowieku istniejącym w przestrzeni współczesnego miasta. O jego prawdziwej bądź wyobrażonej wędrówce. To podróż nie tyle w czasie i przestrzeni, co w rejony podświadomości i pamięci, w obszar niewypowiedzianych pragnień i lęków, naprawdę przeżytych bądź zmyślonych zdarzeń.

Poprzez realizację tekstu Noc tuż przed lasami chcemy zaproponować widzom niezwykłe doświadczenie: spektakl, który połączy w sobie nowoczesną technikę teatru i montażu filmowego w kameralnej przestrzeni sceny. Będzie to intymne spotkanie widza z aktorem, z jego żywą, samotną obecnością na scenie. Chcemy pokazać jak silnie intrygująca i prowokująca może być ta obecność. Podejmujemy próbę przywrócenia wartości słowu wypowiedzianemu bezpośrednio do Widza!

Jako zespół twórców chcemy zadać sobie i widzom pytania: Czy jesteśmy w stanie dzisiaj, pośród wielkomiejskiego hałasu, usłyszeć pojedynczy ludzki głos? Jak pokonać poczucie obcości w tłumie, w labiryncie ulic dużych i małych miast? Czy jest szansa żeby zaczepić kogoś na ulicy, żeby kogoś zwyczajnie zagadać? Jakiej odwagi i jakiej ceny to wymaga?

Agnieszka Giergielewicz-Ziółkowska
Materiały Teatru
14 stycznia 2010

Książka tygodnia

Wybór opowiadań
Świat Książki
Edgar Allan Poe

Trailer tygodnia

Zielona granica
Agnieszka Holland
Po przeprowadzce na Podlasie psycholo...