Zajęcia Teatrowni

zaproszenie Teatru Kochanowskiego w Opolu i Stowarzyszenia "Kochanowski"

Teatrownia to wielotorowy program edukacyjny o charakterze kulturotwórczym. W ramach projektu odbywają się warsztaty teatralne, spotkania z twórcami teatralnymi oraz praca nad spektaklem integrującym wszystkich uczestników projektu.

Głównym celem Teatrowni jest przygotowanie widza na spotkanie z teatrem i jego kontekstami kulturowymi oraz rozbudzenie ciekawości twórczej, a tym samym wychowanie nie tylko przyszłych twórców sztuki ale również jej świadomych odbiorców.  

W programie warsztatów, prowadzonych przez aktorów i współpracowników Teatru, odbywają się następujące zajęcia:

 interpretacja tekstu (wiersz, proza, kultura słowa),

 praca w zespole (improwizacja, drama),

 ruch sceniczny i taniec, step,

 zadania aktorskie,

 sceny,

 piosenka i umuzykalnienie.

Teatrownia przeznaczona jest dla wszystkich, pragnących rozwijać swoje teatralne zainteresowania. Praca odbywa się w różnych grupach wiekowych: dzieci (od 3 klasy szkół podstawowych), młodzież, studenci, dorośli, seniorzy. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (dzieci i młodzież), niedziele i poniedziałki (studenci) oraz poniedziałki (seniorzy i osoby dorosłe). W marcu i czerwcu na scenach Teatru im. Jana Kochanowskiego zaprezentowane zostaną publiczne pokazy warsztatowe naszej wspólnej pracy. Dla uczniów liceum zajęcia mogą być świetnym kursem przygotowującym do egzaminów na PWST.

 Uczestnicy zajęć statystują w spektaklach Teatru, biorą udział w próbach generalnych i akcjach promocyjnych, mają również prawo do kupowania biletów pracowniczych na przedstawienia Teatru. Najlepsi z nich uczestniczą w letnich obozach teatralnych organizowanych przez Ognisko Teatralne u Machulskich w Warszawie, działające przy Polskim Ośrodku Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Assitej. 

Ukoronowaniem pracy Teatrowni w 2012 roku ma stać się grudniowa premiera spektaklu opartego na kultowej powieści Gabriela Garcii Marqueza "Sto lat samotności" w reżyserii Tomasza Koniny, w której wystąpią wszyscy uczestnicy projektu.

Mamy ambicję uczynić nasze Stowarzyszenie i Teatr prawdziwym Centrum Edukacji Teatralnej w regionie.

Koszt zajęć to 120 zł./miesięcznie. Zajęcia dla emerytów i rencistów oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, po odpowiednim udokumentowaniu (zaświadczenie o pobieraniu zasiłku z MOPS lub PIT 37 za rok ubiegły), dzięki dotacjom Urzędu Miasta Opola oraz Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego są bezpłatne.

Spotkanie organizacyjne dla dzieci, młodzieży i studentów rozpocznie się 9 września (niedziela) 2012 roku o godzinie 13 na Małej Scenie Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Grupa seniorów/dorosłych spotyka się 10 września (poniedziałek) o godzinie 17.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa dostępnej na stronie Teatru http://teatropole.pl/zajecia-teatralne/ i naszym profilu https://www.facebook.com/KochanowskiTeatrownia .

Tel. 660485412.

(-)
Materiały Teatru
4 września 2012

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia