Zakończenie projektu "EduAkcja-Teatr wzmacnia"

Teatr Ateneum podsumował projekt dla nauczycieli

W grudniu Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum" zakończył projekt "EduAkcja-Teatr wzmacnia" adresowany do nauczycieli i pedagogów z województwa śląskiego.

Teatr zorganizował cykliczne warsztaty teatralne oraz przygotował broszury i filmy edukacyjne dla pedagogów. Działania zostały zainspirowane spektaklami z repertuaru Teatru Ateneum i miały zachęcać nauczycieli do podejmowania zajęć twórczych towarzyszących wizycie w teatrze. Twórcy projektu wyszli z założenia, że aby w pełni rozbudzić w dzieciach i młodzieży zainteresowanie kulturą, nie wystarczy bierny odbiór spektaklu, ale trzeba inicjować dodatkowe formy aktywności. Spektakl teatralny może stać się impulsem do podejmowania ważnych rozmów, a także kreatywnych działań, które pozwalają dzieciom i młodzieży na aktywny udział i dają szansę zaprezentowania własnego zdania.

Przez ostatnie pół roku Teatr prowadził warsztaty oraz opracował publikacje nawiązujące do tematyki i formy następujących spektakli: "Piaskowy Wilk", "Kordian", "Narysuj mi baranka" oraz "Tylko jeden dzień". Wszystkie dotykają ważnych dla młodego widza problemów tj. komunikacja z dorosłymi, przynależność do grupy i bycie sobą, przemijanie oraz budowanie relacji. Uczestnicy warsztatów wzięli również udział w konsultacjach, które miały pomóc w wykorzystaniu w praktyce metod poznanych podczas projektu. Efektem konsultacji była realizacja przez nauczycieli własnych zajęć przy wsparciu pedagoga teatru. Projekt zwieńczyło "Forum: Teatr i Edukacja", w ramach którego odbyły się warsztaty "Teatroteki Szkolnej" (projektu Instytutu Teatralnego), zajęcia dotyczące wykorzystania teatru podczas zajęć wychowawczych, a także reżyserii teatru dziecięcego. Poza tym uczestnicy Forum wzięli udział w "prezentacji dobrych praktyk", których tematem było upowszechnianie teatru jako narzędzia do podejmowania z dziećmi i młodzieżą ważnych tematów, a także rozbudzanie zainteresowania sztuką.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami oraz filmami, które nauczyciele mogą wykorzystać projektując własne działania edukacyjne towarzyszące wizycie w teatrze.

Materiały są dostępne pod linkiem: https://ateneumteatr.pl/inspiracje-dla-nauczycieli/

Projekt został realizowany wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru, Miejskim Domem Kultury "Koszutka" oraz Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie (program: "Teatroteka Szkolna"). Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

(-)
Materiał Teatru
22 grudnia 2018

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia