Zapraszamy do Muzeum Śląskiego

Jubileusz 100-lecia Teatru Śląskiego – wystawa w Muzeum Śląskim w Katowicach

W czwartek 19 maja o godzinie 19.00 zapraszamy do Muzeum Śląskiego (poziom -4) na wernisaż wystawy „1122 premiery. Wystawa jubileuszowa Teatru Śląskiego w Katowicach".

Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających od piątku 20 maja. Wernisaż uświetnią swoją obecnością zaproszeni goście: pan Robert Talarczyk – dyrektor Teatru Śląskiego, pani Małgorzata Bulanda – scenografka oraz pan Jacek Głomb – reżyser spektakli.

Wystawa jubileuszowa Teatru Śląskiego, prezentowana w Muzeum Śląskim, jest efektem współpracy obu instytucji. Nosi tytuł „1122 premiery", ponieważ dokładnie tyle przedstawień udokumentowano od początku działalności katowickiej sceny. Za tak imponującym dorobkiem artystycznym kryją się biografie setek artystów i realizatorów. W przestrzeni wystaw czasowych Muzeum Śląskiego od 20 maja do końca lipca będzie można oglądać wybór zachowanych kostiumów, projektów scenograficznych, plakatów i zdjęć pochodzących ze zbiorów Muzeum Śląskiego i Teatru Śląskiego oraz fragmentów archiwalnych recenzji. Każdy obiekt przypomina nazwiska osób współtworzących ponad stuletnią historię sceny przy katowickim Rynku – mówi kuratorka wystawy Magdalena Kędzierska.

Chronologiczny układ obiektów prezentowany na wystawie ukazuje pracę nad premierami reprezentatywnymi dla poszczególnych lat działalności Teatru Śląskiego. Podzielono je na trzy okresy charakterystyczne z estetycznego i repertuarowego punktu widzenia:

1. Lata 1945–1971 – czas walki o możliwość wystawienia tekstów współczesnych dramatopisarzy i polskiej klasyki narodowej, liczne zmiany na stanowisku dyrektora i rotacje w zespole artystycznym. W bardzo zróżnicowanym repertuarze uwypukla się estetyka uderzająca widza ogromną siłą wyrazu, nowoczesna, deformująca rzeczywistość.

2. Lata 1972–1991 – etap kształtowania się stabilnego zespołu artystycznego i dominacji repertuaru opartego na wielkiej literaturze oraz awangardowym dramacie dwudziestowiecznym. Życie teatralne skupia się wokół prezentowanych śląskiej widowni tekstów, na które we wcześniejszym okresie nie było przyzwolenia, a duża scena zachwyca wielkoobsadowymi adaptacjami arcydzieł obfitujących w wybitne role.

3. Lata 1992–2022 – okres wchodzenia w estetykę teatru nowych czasów cechujących się szerokim wyborem dramatów najmłodszego pokolenia, poszukiwaniami współczesnych wartości w wielkiej klasyce, zastosowaniem autorskich środków estetycznych i pracy nad tekstem, obecnością na scenie multimedialnych form plastycznych i muzycznych oraz kształtowaniem indywidualnego charakteru sceny regionalnej.

Historię teatru tworzą związani z nim ludzie, dlatego obiektom towarzyszą informacje o twórcach przedstawienia, nazwiska dyrektorów, których decyzje repertuarowe ukształtowały styl danego okresu.

Na projektach scenograficznych odczytać można nazwiska aktorów Teatru Śląskiego, dla których zostały stworzone kostiumy, sygnatury reżyserów akceptujących pomysł, notatki i sygnatury scenografa.

Towarzyszące obiektom fragmenty archiwalnych recenzji z premier, cytowane w oryginalnym brzmieniu, zabierają w podróż w czasie, odtwarzają emocje towarzyszące spektaklom, a przede wszystkim przywołują nazwiska wybitnych artystów sceny śląskiej, których twarze można zobaczyć na prezentowanych archiwalnych fotografiach i nagraniach ze spektakli.

Każda premiera w teatrze wiąże się z wysiłkiem wielu osób. Praca nad spektaklem kształtuje biografie artystyczne aktorów, reżyserów, scenografów i kompozytorów, stanowi wyzwanie dla pracowników technicznych i pracowni rzemiosła teatralnego. Z punktu widzenia historyka teatru czy krytyka można wskazać najważniejsze osiągnięcia artystyczne danej sceny, jednak każdy człowiek teatru, patrząc wstecz na przebieg swojej kariery, wymieni inne tytuły, które, jego zdaniem, ukształtowały go jako artystę, przyczyniły się do sukcesu.

Wystawa czasowa: 20.05–31.07.2022
Kuratorka: Magdalena Kędzierska

Anna Kopaniarz
Muzeum Śląskie w Katowicach
18 maja 2022
Wątki
WYSTAWY

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia