Zarząd odwołuje wojewoda wstrzymuje

Cezary Morawski traci stanowisko dyrektora w Teatrze Polskim we Wrocławiu.

Taką decyzję podjął dziś większością głosów zarząd województwa. Od jutra obowiązki dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu miałby przejąć Remigiusz Lenczyk. Tymczasem Wojewoda Dolnośląski podjął decyzję o wstrzymaniu uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Po kilku miesiącach sporu, przez wzgląd między innymi na toczące się sprawy sądowe przeciwko teatrowi oraz niską frekwencję na spektaklach, członkowie zarządu regionu zdecydowali się ostatecznie odwołać Cezarego Morawskiego ze stanowiska, mówi Marszałek Województwa Cezary Przybylski:

- Zarząd podjął decyzję o odwołaniu dyrektora Morawskiego, jednocześnie na czas ogłoszenia konkursu zaakceptował pana Remigiusza Lenczyka jako osobę, której zostanie powierzone kierowanie teatrem do rozstrzygnięcia konkursu.

Remigiusz Lenczyk w latach 2008-2013 był zastępcą dyrektora w Teatrze Polskim, jest wiceprezesem Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru.

Tuż po ogłoszeniu tej informacji otrzymaliśmy komunikat Biura Prasowego Wojewody Dolnośląskiego:

"Wojewoda Dolnośląski podjął decyzję o wstrzymaniu uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie odwołania dyrektora Teatru Polskiego Cezarego Morawskiego. Wojewoda miał na względzie przede wszystkim treść opinii Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w której ten, powołując się na argumenty prawne, negatywnie ocenił zamiar odwołania dyrektora. Dodatkowo o podjęcie działań zwrócił się do Wojewody Dolnośląskiego Komitet Protestacyjny Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność" Dolny Śląsk. Uchwała zostanie zbadana pod względem zgodności z prawem. Podkreślić należy, iż ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ściśle określa procedurę ewentualnego odwołania dyrektora instytucji kultury. Biorąc pod uwagę przesłanki ustawowe oraz doniosłość uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego konieczne i uzasadnione jest wstrzymanie wykonania uchwały Zarządu Województwa w sprawie odwołania Dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. Wojewoda Dolnośląski na rozstrzygnięcie w sprawie wstrzymanej uchwały ma 30 dni."

Z decyzji zarządu województwa ucieszyli się protestujący od końca sierpnia aktorzy Teatru Polskiego, mówi Tomasz Lulek, aktor i przewodniczący związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy TPl: - Cieszę się, że w końcu zarząd się zdecydował na taki ruch (...)

Inicjatywa Pracownicza zapowiedziała, że będzie się starać o przywrócenie zwolnionych aktorów do pracy.

Po kilku miesiącach sporu, przez wzgląd na toczące się sprawy sądowe przeciwko teatrowi oraz niską frekwencję na spektaklach członkowie zarządu regionu zdecydowali się ostatecznie odwołać Cezarego Morawskiego ze stanowiska.

Procedura odwołania dyrektora została wszczęta już w lutym, ale podjęciu tej decyzji sprzeciwiała się między innymi dolnośląska Solidarność. Dziś udało się osiągnąć porozumienie, przede wszystkim co do osoby, która będzie pełniła obowiązki dyrektora po Cezarym Morawskim.

Z decyzji ucieszyli się przede wszystkim protestujący od końca sierpnia aktorzy Teatru Polskiego. To jednak wciąż nie koniec problemów tej wrocławskiej sceny. Zagrożone jest bowiem finansowanie teatru ze strony Ministerstwa Kultury, które wydało negatywną opinię dotyczącą zwolnienia dyrektora. Rząd przeznacza 6 mln zł na działalność Teatru Polskiego we Wrocławiu, co stanowi ponad połowę budżetu placówki.

Cezary Morawski od września, czyli od momentu kiedy został dyrektorem, zwolnił 12 pracowników. To - zdaniem zarządu województwa - uniemożliwiło wystawianie znanych sztuk, które były nagradzane między innymi Japonii, Chinach czy Francji, poza tym Teatr Polski nie pojechał między innymi na festiwal w Budapeszcie, a zagrożony był wyjazd na dwa kolejne przeglądy do Kanady.

Piotr Kaszuwara
Radio Wrocław
26 kwietnia 2017
Portrety
Cezary Morawski

Książka tygodnia

Bauhaus - nauczanie/nowy człowiek
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
red. Małgorzata Leyko

Trailer tygodnia