Zawirowania w Izraelu

"Fuera de Campo" - reż. Daniel Abreu - Teatr Tańca Zawirowania

20 grudnia 2010 r., Zawirowania pokazały na festiwalu Machol Shalem w Izraelu swój projekt "Fuera de Campo". Na przedstawienie baletowe w wykonaniu warszawskiego Teatru Tańca Zawirowania składają się nowatorskie, oszczędne w formie opowieści o emocjach. Punktem ich wyjścia jest zawsze ciało i ruch

Minimalistyczna scenografia podkreśla rolę światła i ruchu. Jest to abecadło unikalnego języka zespołu poprowadzonego przez hiszpańskiego choreografa i reżysera Daniela Abreu.

Tytuł oznacza "Poza zasięgiem", czyli w polu widzenia, ale nie działania. Takiego, które mogłoby zmienić znaczenie obrazu i słowa. Dany obraz sugeruje, że stoi za nim decyzja, która wyklucza wszystkie inne. Taniec jest zatem wehikułem służącym do dotarcia głębiej - do sensu i znaczeń relacji obserwowanych z zewnątrz. A wszystko po to, aby opowiadać za pomocą obrazów, które porzuciły swoje ramy.

Daniel Abreu rozwija osobisty styl i język tańca - kształtujący się w różnorodnych choreografiach będących etapami poszukiwań. Analizuje najdrobniejsze detale ruchu, łącząc go jednocześnie z innymi środkami wyrazu, jak fotografia i teatr. Punktem odniesienia jest zawsze sam ruch i potrzeba komunikowania się głównie za jego pośrednictwem. I dążenie do pokazania go oczom, które podziwiają i oceniają. Których obecność powoduje, że wykonawcy przybierają określone pozy, które mogą być znaczeniem i dążeniem do porozumienia.

(-)
Culture.pl
21 grudnia 2010

Książka tygodnia

Kantor Nie/Obecność
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katarzyna Fazan

Trailer tygodnia

Nastazja wychodzi za mąż
Krzysztof Babicki
Kameralny spektakl o namiętnościach n...