Zbiórka pieniędzy na premierę Teatru Malabar Hotel

"Mistrz i Małgorzata" - reż. Magdalena Miklasz - Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy

Teatr Malabar Hotel na portalu www.wsperamkulture.pl zbiera fundusze na sprzęt multimedialny do nowego spektaklu "Mistrz i Małgorzata" w reżyserii Magdaleny Miklasz.

Wspieramkulture.pl to serwis dedykowany społecznemu finansowaniu projektów kulturalnych. Dzięki zaangażowanym użytkownikom - członkom wirtualnych społeczności, twórcy otrzymują środki na realizację swoich artystycznych inicjatyw w zamian za określoną przez nich gratyfikację. Poza promocją wartościowych projektów kulturalnych, zadaniem wspieramkulture.pl, jest także budowa wyjątkowej i świadomej społeczności mecenasów kultury, przekonanych o wadze i sile jednostkowego, obywatelskiego zaangażowania.Serwis został stworzony przez EGER Fundację (< http://www.egerfundacja.pl/> ).

Premiera "Mistrza i Małgorzaty" (Koprudukcja Teatru Malabar Hotel i Teatru Dramatycznego M.St.Warszawy) odbędzie się w Teatrze Dramatycznym w Warszawie na scenie Przodownik 17 stycznia 2014. Kolejne spektakle 18,19 stycznia (Przodownik) i 21 (Premiera Białostocka), 22 ,23 stycznia 2014 (w Białostockim Teatrze Lalek).

Spektakl "Mistrz i Małgorzata" to próba przełożenia języka powieści Bułhakowa na język teatru dzięki teoretycznoliterackim kategoriom "opowiadacza", "polifonii" i "dialogizmu", gdzie świat zostanie opowiedziany przez skontrastowanych ze sobą aktorów-narratorów za pomocą różnych języków teatralnych, bazujących przede wszystkim na teatrze lalek i teatrze dramatycznym. Temat powieści i opowiadania, sposobów przekazywania i zamazywania prawdy chcemy uczynić centralnym problemem spektaklu.

Zespół Teatru Malabar Hotel zostanie zderzony z aktorami o różnych rodowodach i doświadczeniach artystycznych, co pogłębi wspomnianą kontrastowość stylistyczną oraz pozwoli na zadanie pytań o wolność i totalitarne zniewolenie człowieka (duchowe, społeczne, polityczne) z różnych perspektyw.

Spektakl powstaje z myślą o dwu scenach teatralnych (Warszawa i Białystok) i o graniu "terenowym".

Spektakl finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Wsparcia udzieliły Akademia Teatralna/ Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku oraz Białostocki Teatr Lalek.

(-)
Materiał Teatru
8 stycznia 2014

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia