Zbliża się Festiwal dyplomantów

XXXI Festiwal Szkłół Teatralnych


Na główną część programu festiwalu składa się 12 spektakli dyplomowych, które zostaną poddane jurorskiej ocenie. Każda z polskich szkół teatralnych - Akademia Teatralna w Warszawie, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie - Filia we Wrocławiu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi - zaprezentuje 3 spektakle. Studenci walczyć będą o nagrodę Najlepszego Aktora, Najlepszej Aktorki, Nagrodę imienia Jana Machulskiego, zwaną Nagrodą Machula (motto nagrody - "Bądź orłem, nie zniżaj lotów") oraz nagrody publiczności przyznawane dla Najbardziej Elektryzującej Aktorki i Najbardziej Elektryzującego Aktora.

 W jury tegorocznej edycji festiwalu znalazła się Anna Augustynowicz (reżyser, dyrektor artystyczny Teatru Współczesnego w Szczecinie), Piotr Głowacki (aktor filmowy i teatralny), Piotr Kruszczyński (reżyser, dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu) oraz Łukasz Maciejewski (krytyk filmowy i teatralny).

Zamachowski, Żebrowski, Woronowicz. Kto następny?

Na festiwalowej widowni zasiądą także dyrektorzy artystyczni teatrów, reżyserzy teatralni i reżyserzy filmowych castingów. O tym, jakie znaczenie mają festiwalowe nagrody dla przyszłej drogi zawodowej świadczyć mogą chociażby nazwiska laureatów poprzednich edycji festiwalu. Michał Żebrowski, Zbigniew Zamachowski, Adam Woronowicz - to laureaci FST, którzy zechcieli wzięli udział w produkcji audiowizualnych materiałów promocyjnych festiwalu. Premiera spotów planowana jest na 12 kwietnia.

Studenci w rękach wielkich reżyserów

Tradycją stało się to, że spektakle dyplomowe reżyserują twórcy uznani, mający na koncie niepodważalne sukcesy, a także młodzi, ale dysponujący już interesującym dorobkiem reżyserzy. Konfrontacja aktorskiej młodzieńczej energii i inscenizacyjnej dojrzałości jest wielką siłą łódzkiego festiwalu. W tym roku publiczność zelektryzować mogą takie spektakle, jak "Pływalnia" (PWST Kraków)powstała pod opieką pedagogiczną Krystiana Lupy, "Wesele" S. Wyspiańskiego (AT Warszawa) w reż. Jarosława Gajewskiego, "Złesny" (PWSFTviT Łódź) w reż. Agaty Dudy-Gracz, czy "Nasza Klasa" T. Słobodzianka (PWST Kraków. Filia we Wrocławiu) w reż. Łukasza Kosa. Pełen program festiwalu oraz informacje dotyczące zakupu biletów na poszczególne spektakle dostępne są na stronie internetowej www.festiwalszkolteatralnych.pl.

 Festiwal Szkół Teatralnych finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Łodzi. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Teatr Nowy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Małżonka Prezydenta RP, Anna Komorowska. W Komitecie Honorowym festiwalu znaleźli się: Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jolanta Chełmińska, Wojewoda Łódzki, Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi.

Festiwalowymi lokalizacjami są: Teatr Studyjny (ul. Kopernika 8), Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi (ul. Zachodnia 93) oraz Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych (ul. Zachodnia 54/56).

(–)
Material nadesłany
16 kwietnia 2013

Książka tygodnia

Trailer tygodnia